اشکهای تنهایی یک تنها خسته ام ...! خسته نبودنت ...! خسته از روزهایی که بی تو شب میشود و شبهایی که باز هم بی تو میگذرد تا که طلوعی و غروبی دیگر بیایند و باز هم گذر زمانها که بی تو میگذرد ...! میگذرد ...! میگذرد و باز هم میگذرد. http://nadia-25.mihanblog.com 2020-02-23T21:14:45+01:00 text/html 2013-11-25T08:40:13+01:00 nadia-25.mihanblog.com Ali Bazrkar گران قیمت ترین سوپرماشین های ۲۰۱۱-2012 http://nadia-25.mihanblog.com/post/326 <H4 class=lead itemprop="description">تصور این که کسی به جای سرمایه گذاری در یک تجارت سودآور برای خرید یک خودرو ۸ میلیون دلار بپردازد دشوار است. البته اگر شما هم پول و شانس کافی داشتید احتمالا بدتان نمی آمد که مجموعه ای از یک سری سوپرماشینهای گران قیمت را جمع آوری کنید</H4> <DIV> <DIV style="PADDING-BOTTOM: 4px; PADDING-LEFT: 4px; PADDING-RIGHT: 4px; FLOAT: left; PADDING-TOP: 4px"><A href="http://www.khabarkhani.com/%D8%B9%DA%A9%D8%B3/cf5i6dqti9kwwocwwwos8ko4c/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1.jpg"><IMG title="گران قیمت ترین سوپرماشین های ۲۰۱۱-۲۰۱۲" alt="گران قیمت ترین سوپرماشین های ۲۰۱۱-۲۰۱۲" src="http://www.khabarkhani.com/%D8%B9%DA%A9%D8%B3/cf5i6dqti9kwwocwwwos8ko4c/eyJ3IjozMjB9/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1.jpg" itemprop="image"></A> </DIV> <DIV itemprop="articleBody"> <DIV> <DIV>گران قیمت ترین خودروی جهان کدام خودرو است؟ بوگاتی رویال کلنر کوپه مدل ۱۹۳۱ در سال ۱۹۸۷ به مبلغ ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار دلار به فروش رفت. البته این خودرو و بسیاری دیگر در فهرست گران قیمت ترین خودروهای جهان قرار ندارند چرا که اصولا آنها امروزه در بازار وجود ندارند.<BR><BR>تصور این که کسی به جای سرمایه گذاری در یک تجارت سودآور برای خرید یک خودرو ۸ میلیون دلار بپردازد دشوار است. البته اگر شما هم پول و شانس کافی داشتید احتمالا بدتان نمی آمد که مجموعه ای از یک سری سوپرماشینهای گران قیمت را جمع آوری کنید.<BR><BR><SPAN>در زیر فهرست گران قیمت ترین خودروهای جهان با مدل ۲۰۱۲-۲۰۱۱ آمده است:</SPAN><BR><BR><SPAN>۱ – بوگاتی ویرون سوپر اسپورت</SPAN> با قیمت دو میلیون و ۴۰۰ هزار دلار همچنان گران قیمت ترین خودروی خیابانی جهان به شمار می رود. قیمت پایه این خودرو در بازار یک میلیون و ۷۰۰ هزار دلار بوده که با اضافه شدن برخی امکانات قیمت آن به دو میلیون و ۴۰۰ هزار دلار هم می رسد. این خودرو همچنان سریع ترین خودروی جهان هم به شمار می رود؛ به طوری که سرعت آن در عرض ۲.۵ ثانیه از صفر تا ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت می رسد. حداکثر سرعت این خودرو نیز ۴۳۰ کیلومتر بر ساعت است.<BR><BR> <DIV><A href="http://bartarinha.ir/" rel=nofollow></A><BR></DIV><BR><SPAN>۲ – پاگانی زوندا سلینکوئه روداستار</SPAN> با قیمتی معادل یک میلیون و ۸۵۰ هزار دلار. این خودرو یکی از گران قیمت ترین خودروهای جهان است. سرعت آن در عرض ۳.۴ ثانیه از صفر تا ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت می رسد. همچنین حداکثر سرعت این خودرو ۳۴۹ کیلومتر بر ساعت است.<BR> <DIV><A href="http://bartarinha.ir/" rel=nofollow><IMG title="خودرو دلار قیمت کیلومتر سرعت سرمایه پول تجارت گران هزار" alt="خودرو دلار قیمت کیلومتر سرعت سرمایه پول تجارت گران هزار" src="http://www.khabarkhani.com/%D8%B9%DA%A9%D8%B3/2k1ngr4y6e4ggskkcwssws8cs/eyJ3IjoiNDAxIiwiaCI6IjI2NCJ9/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88+%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1+%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA+%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1+%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA+%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87+%D9%BE%D9%88%D9%84+%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA+%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1.jpg" width=401 height=264></A><BR></DIV><BR><SPAN>۳ – لامبورگینی رونتون</SPAN> با قیمت یک میلیون و ۶۰۰ هزار دلار. یکی از گران قیمت ترین و در عین حال قدرتمندترین خودروهای جهان است. تنها ۳.۳ ثانیه طول می کشد تا سرعت این خودرو به ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت برسد. حداکثر سرعت این خودروی لامبورگینی نیز به ۳۴۰ کیلومتر بر ساعت می رسد. تنها ۲۰ دستگاه از این خودرو ساخته شده است.<BR><BR> <DIV><A href="http://bartarinha.ir/" rel=nofollow><IMG title="خودرو دلار قیمت کیلومتر سرعت سرمایه پول تجارت گران هزار" alt="خودرو دلار قیمت کیلومتر سرعت سرمایه پول تجارت گران هزار" src="http://www.khabarkhani.com/%D8%B9%DA%A9%D8%B3/9fhwy42w4ocosws4wok80swwo/eyJ3IjoiNDAxIiwiaCI6IjI2NiJ9/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88+%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1+%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA+%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1+%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA+%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87+%D9%BE%D9%88%D9%84+%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA+%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1.jpg" width=401 height=266></A><BR></DIV><BR><SPAN>۳– کوئینگ زگ آگرا</SPAN> با قیمت یک میلیون و ۶۰۰ هزار دلار. این خودرو در عرض ۲.۸ ثانیه می تواند به سرعت ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت برسد. حداکثر سرعت آن نیز ۳۷۸ کیلومتر بر ساعت اعلام شده است. البته سرعت این خودرو می تواند به ۴۳۵ مایل بر ساعت هم برسد. اما به طور خودکار سرعتش مجددا به ۳۷۸ کیلومتر بر ساعت کاهش می یابد.<BR><BR> <DIV><A href="http://bartarinha.ir/" rel=nofollow><IMG title="خودرو دلار قیمت کیلومتر سرعت سرمایه پول تجارت گران هزار" alt="خودرو دلار قیمت کیلومتر سرعت سرمایه پول تجارت گران هزار" src="http://www.khabarkhani.com/%D8%B9%DA%A9%D8%B3/57rkb0zbd8wsckgsws8kwck48/eyJ3IjoiNDAxIiwiaCI6IjE2MiJ9/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88+%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1+%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA+%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1+%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA+%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87+%D9%BE%D9%88%D9%84+%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA+%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1.jpg" width=401 height=162></A><BR></DIV><BR><SPAN>۴– مک لارن F۱</SPAN> با قیمت ۹۷۰ هزار دلار. در سال ۱۹۹۴ این خودرو سریع ترین و گران قیمت ترین خودروی جهان لقب گرفت. اگرچه این خودرو ۱۵ سال پیش تولید شد، اما دارای حداکثر سرعت غیرقابل باور ۳۸۶ کیلومتر بر ساعت بود. سرعت این خودرو تنها ۳.۲ ثانیه زمان می خواهد که به ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت برسد.<BR><BR> <DIV><A href="http://bartarinha.ir/" rel=nofollow><IMG title="خودرو دلار قیمت کیلومتر سرعت سرمایه پول تجارت گران هزار" alt="خودرو دلار قیمت کیلومتر سرعت سرمایه پول تجارت گران هزار" src="http://www.khabarkhani.com/%D8%B9%DA%A9%D8%B3/4y9f7fjqs0sgkg0kkokkggs0o/eyJ3IjoiNDAxIiwiaCI6IjI1OSJ9/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88+%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1+%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA+%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1+%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA+%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87+%D9%BE%D9%88%D9%84+%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA+%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1.jpg" width=401 height=259></A><BR></DIV><BR><SPAN>۵– فراری انزو</SPAN> با قیمت ۶۷۰ هزار دلار. انزو دارای حداکثر سرعت ۳۴۹ کیلومتر بر ساعت است و سرعتش در عرض ۳.۴ ثانیه از صفر تا ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت می رسد. تنها ۴۰۰ دستگاه از این خودرو تاکنون تولید شده است. این خودرو همچنین در حراجی ها به قیمت یک میلیون دلار هم فروخته شده است.<BR><BR> <DIV><A href="http://bartarinha.ir/" rel=nofollow><IMG title="خودرو دلار قیمت کیلومتر سرعت سرمایه پول تجارت گران هزار" alt="خودرو دلار قیمت کیلومتر سرعت سرمایه پول تجارت گران هزار" src="http://www.khabarkhani.com/%D8%B9%DA%A9%D8%B3/f54zlr7izfccwog4k08kww4ck/eyJ3IjoiNDAxIiwiaCI6IjE4MyJ9/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88+%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1+%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA+%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1+%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA+%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87+%D9%BE%D9%88%D9%84+%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA+%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1.jpg" width=401 height=183></A><BR></DIV><BR><SPAN>۶– پاگانی زوندا C۱۲ F</SPAN> با قیمت ۶۶۷ هزار و ۳۲۱ دلار. این خودرو توسط یک شرکت مستقل کوچک در ایتالیا ساخته شده است. پاگانی زوندا C۱۲ F پنجمین خودروی سریع جهان است. حداکثر سرعت این خودرو به ۳۴۶ کیلومتر بر ساعت می رسد. ضمن این که ۳.۵ ثانیه طول می کشد تا سرعت این خودرو به ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت برسد.<BR><BR> <DIV><A href="http://bartarinha.ir/" rel=nofollow><IMG title="خودرو دلار قیمت کیلومتر سرعت سرمایه پول تجارت گران هزار" alt="خودرو دلار قیمت کیلومتر سرعت سرمایه پول تجارت گران هزار" src="http://www.khabarkhani.com/%D8%B9%DA%A9%D8%B3/4he2chkp0j6swogg0wcc88cko/eyJ3IjoiNDAxIiwiaCI6IjI5OSJ9/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88+%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1+%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA+%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1+%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA+%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87+%D9%BE%D9%88%D9%84+%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA+%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1.jpg" width=401 height=299></A><BR></DIV><BR><SPAN>۷– SSC اولتیمیت آئرو</SPAN> با قیمت ۶۵۴ هزار و ۴۰۰ دلار. این خودرو هفتمین خودروی گران قیمت جهان بوده و در عین دومین خودروی سریع خیابانی هم به شمار می رود. حداکثر سرعت این خودرو ۴۱۴ کیلومتر بر ساعت است. سرعت این خودرو تنها ۲.۷ ثانیه زمان می خواهد که به ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت برسد. این خودرو نصف قیمت بوگاتی ویرون را دارد اما توانایی رقابت با آن را به خوبی دارد. تنها ۲۵ دستگاه از این خودرو تاکنون به تولید رسیده است.<BR><BR> <DIV><A href="http://bartarinha.ir/" rel=nofollow><IMG title="خودرو دلار قیمت کیلومتر سرعت سرمایه پول تجارت گران هزار" alt="خودرو دلار قیمت کیلومتر سرعت سرمایه پول تجارت گران هزار" src="http://www.khabarkhani.com/%D8%B9%DA%A9%D8%B3/5poged9ve84k8gks8o4ogw00c/eyJ3IjoiNDAxIiwiaCI6IjI2NCJ9/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88+%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1+%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA+%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1+%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA+%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87+%D9%BE%D9%88%D9%84+%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA+%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1.jpg" width=401 height=264></A><BR></DIV><BR><SPAN>۸– آسکاری A۱۰</SPAN> با قیمت ۶۵۰ هزار دلار. حداکثر سرعت این خودرو به ۳۴۶ کیلومتر بر ساعت می رسد. ضمن این که طی ۲.۸ ثانیه سرعت این خودرو به ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت بالغ می شود. قرار است ۵۰ دستگاه از این خودرو در کارخانه شرکت انگلیسی سازنده این خودرو به تولید برسد.<BR><BR> <DIV><A href="http://bartarinha.ir/" rel=nofollow><IMG title="خودرو دلار قیمت کیلومتر سرعت سرمایه پول تجارت گران هزار" alt="خودرو دلار قیمت کیلومتر سرعت سرمایه پول تجارت گران هزار" src="http://www.khabarkhani.com/%D8%B9%DA%A9%D8%B3/2kijh7xn68e8kggsogk4owwwc/eyJ3IjoiNDAxIiwiaCI6IjE4MSJ9/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88+%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1+%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA+%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1+%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA+%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87+%D9%BE%D9%88%D9%84+%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA+%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1.jpg" width=401 height=181></A><BR></DIV><BR><SPAN>۹– سالین S۷</SPAN> <SPAN>تویین توربو</SPAN> با قیمت ۵۵۵ هزار دلار. این خودرو سومین خودروی سریع جهان بوده و نخستین سوپرکار ساخت آمریکایی ها نیز به شمار می رود. حداکثر سرعت این خودرو ۳۹۹ کیلومتر بر ساعت است. سرعت این خودرو در عرض ۳.۲ ثانیه از صفر به ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت می رسد.<BR><BR> <DIV><A href="http://bartarinha.ir/" rel=nofollow><IMG title="خودرو دلار قیمت کیلومتر سرعت سرمایه پول تجارت گران هزار" alt="خودرو دلار قیمت کیلومتر سرعت سرمایه پول تجارت گران هزار" src="http://www.khabarkhani.com/%D8%B9%DA%A9%D8%B3/kwl37ao0da8w8cokw0g4g0ck0/eyJ3IjoiNDAxIiwiaCI6IjIwNiJ9/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88+%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1+%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA+%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1+%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA+%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87+%D9%BE%D9%88%D9%84+%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA+%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1.jpg" width=401 height=206></A><BR></DIV><BR><SPAN>۱۰ – کوئینگ زگ CCX</SPAN> با قیمت ۵۴۵ هزار و ۵۶۸ دلار. این خودرو به شدت در حال رقابت برای کسب عنوان سریع ترین خودروی جهان است. این خودرو در حال حاضر چهارمین خودروی سریع دنیا به شمار می رود. حداکثر سرعت آن ۳۹۴ کیلومتر بر ساعت است. کوئینگ زگ اعلام کرده که قصد دارد این خودرو را به سریع ترین خودروی جهان تبدیل کند.<BR><BR> <DIV><A href="http://bartarinha.ir/" rel=nofollow><IMG title="خودرو دلار قیمت کیلومتر سرعت سرمایه پول تجارت گران هزار" alt="خودرو دلار قیمت کیلومتر سرعت سرمایه پول تجارت گران هزار" src="http://www.khabarkhani.com/%D8%B9%DA%A9%D8%B3/7hdqutd0h4kcc08wo0wwwoos0/eyJ3IjoiNDAxIiwiaCI6IjE3OSJ9/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88+%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1+%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA+%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1+%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA+%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87+%D9%BE%D9%88%D9%84+%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA+%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1.jpg" width=401 height=179></A><BR></DIV><BR></DIV></DIV></DIV></DIV> text/html 2013-10-26T08:31:54+01:00 nadia-25.mihanblog.com Ali Bazrkar لامبورگینی رونتون» – قیمت یک میلیون و ۶۰۰ هزار دلار – ساخت ایتالیا http://nadia-25.mihanblog.com/post/282 &nbsp; <P dir=rtl><FONT color=#ff0000 size=3><EM><STRONG><IMG style="PADDING-BOTTOM: 8px; WIDTH: 502px; PADDING-RIGHT: 8px; HEIGHT: 321px; PADDING-TOP: 8px" id=il_fi src="http://www.pedal.ir/wp-content/uploads/2010-Lamborghini-Reventon-Roadster-Front-Angle-2-1280x960.jpg" width=640 height=480><A class=cboxElement href="http://www.pedal.ir/wp-content/uploads/2010-Lamborghini-Reventon-Roadster-Top-Side-2-1280x960.jpg" jQuery191030457847941116483="25"><IMG class="size-large wp-image-23499 colorbox-22006" src="http://www.pedal.ir/wp-content/uploads/2010-Lamborghini-Reventon-Roadster-Top-Side-2-1280x960-500x375.jpg" width=500 height=375 tiptitle="2010 Lamborghini Reventon Roadster"></A><A class=cboxElement href="http://www.pedal.ir/wp-content/uploads/2010-Lamborghini-Reventon-Roadster-Interior-1280x960.jpg" jQuery191030457847941116483="27"><IMG class="size-large wp-image-23500 colorbox-22006" src="http://www.pedal.ir/wp-content/uploads/2010-Lamborghini-Reventon-Roadster-Interior-1280x960-500x375.jpg" width=500 height=375 tiptitle="2010 Lamborghini Reventon Roadster"></A></STRONG></EM></FONT></P> <P dir=rtl><FONT color=#ff0000 size=3><EM><STRONG>لامبورگینی رونتون با قیمت یک میلیون و ۶۰۰ هزار دلار. یکی از گران‌قیمت‌ترین و در عین حال قدرتمندترین خودروهای جهان است. تنها ۳٫۳ ثانیه طول می‌کشد تا سرعت این خودرو به ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت برسد. حداکثر سرعت این خودروی لامبورگینی نیز به ۳۴۰ کیلومتر بر ساعت می‌رسد. تنها ۲۰ دستگاه از این خودرو ساخته شده است.&nbsp;</STRONG></EM></FONT></P> <P dir=rtl>بوگاتی، لامبورگینی، فراری، مک لارن و استون مارتین نام هایی آشنا برای عشاق خودرو هستند که در فهرستی تازه از ۱۰ خودرو گران قیمت دنیا به چشم می خورند و کسی به گردشان نمی رسد. این یعنی اگر کسی عشق سرعت دارد سر کیسه را باید درست و حسابی شل کند. باشگاه گران قیمت ها اعضای دیگری هم دارد که احتمالا جز برای اهالی حرفه ای دنیای سرعت و خودرو چندان شناخته شده نیستند و البته در مواردی صاحب شدنشان بیشتر از اعضای قدیمی و مشهور آب می خورد. </P> <P dir=rtl>۱- لامبورگینی ونِئو(Lamborghini Veneo)، ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار دلار: حتی اگر پول خرید این غول را همین حالا در جیب داشته باشید، برای خریدش دیر رسیده اید. چون لامبورگینی فقط ۳ دستگاه ونئو ساخته و همان ها هم پیش از آن که به جایی مثل نمایندگی فروش برسند، فروخته شده اند. ۳ خودروی ونئو هریک با موتورV۱۲ ۵/۶ لیتری که می تواند تا ۳۵۴ کیلومتر در ساعت سرعت بگیرد، خارج از دسترس اغلب ما هستند و خوش بخت هایمان شاید لحظه ای آن را در خیابان ببینند. ۲ دستگاه از ۳ ونئو را آمریکایی ها خریده اند. </P> <P dir=rtl>۲- لیکان هایپراسپورت،(W Motors Lykan Hypersport)۳میلیون و ۴۰۰ هزار دلار: لیکان هایپراسپورت را W Motors از لبنان ساخته و امیدوار است«اولین ابرخودرو عربی» تاریخ لقب گیرد و برای تحقق رویایش، امید به اروپا بسته که در آن خودروهای تندروی گران قیمت دهه ها است که محبوب اند. این هیولا به موتوری با قدرت ۷۵۰ اسب بخار مجهز است و تا ۳۹۴ کیلومتر در ساعت سرعت می گیرد. لیکان هایپراسپورت با چراغ های LED در جلو که مانند الماس تراش خورده اند، باید هم دومین خودرو گران قیمت دنیا باشد. </P> <P dir=rtl>۳- بوگاتی وِیرون سوپر اسپورت،Bugatti Veyron Super Sport))۲ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار: بوگاتی بی تردید سریع ترین چهارچرخه دنیا است که ترددش در خیابان ها قانونی است، با این حال با دو خودرو اول این فهرست دست کم ۱ میلیون دلار فاصله دارد. بوگاتی با آن طراحی منحصربه فردش خودرویی کم نظیر در دنیای امروز و رویای بسیاری از آن هایی است که رانندگی برایشان چیزی بیش از راه افتادن و رسیدن به مقصد است. رقبای بوگاتی به این زودی ها به نزدیک قیمت و سرعتش هم نخواهند رسید. </P> <P dir=rtl>۴- استون مارتین وان ۷۷(Aston Martin One۷۷) یک میلیون و ۸۵۰ هزار دلار: چنان که از اسمش برمی آید تنها ۷۷ دستگاه از این خودرو بی نهایت لوکس ساخته شده است. سرعت ۳۵۴ کیلومتر در ساعت آن اگرچه از رقیبی چون بوگاتی کمتر است، موتور V۱۲ آن که ۷۵۰ اسب بخار قدرت دارد اصلا شوخی نیست. </P> <P dir=rtl>۵- رودسترِ پاگانی زوندا سینک،(Pagani Zonda Cinque Roadster) &nbsp;یک میلیون ۸۵۰ هزار دلار: ابرخودرویی کمیاب و ناشناخته که در کنار استون مارتین وان ۷۷ قیمتش سر به آسمان می زند. حداکثر سرعت پاگانی زوندا ۳۵۰ کیلومتر در ساعت است و عشق سرعت ها اگر قرار باشد این قدر پول بدهند، احتمالا همان استون مارتین را ترجیح می دهند که هم سریع تر می رود و هم اسمش کلی می ارزد. </P> <P dir=rtl>۶- لامبورگینی رِوِنتون، Lamborghini Reventon)) یک میلیون و ۶۰۰ هزار دلار: رونتون با هیبتی زیبا، چشمگیر و تنومند مثل خودروهای بتمن، گل سرسبد محصولات خودروساز لوکس ایتالیایی و دومین نماینده اش در میان گرانبهاترین ها است که تنها ۲۰ نسخه از آن ساخته شده است. سرعت این خودرو بی همتا ظرف تنها ۳/۳ ثانیه از صفر به صد کیلومتر در ساعت می رسد و تا ۳۴۰ کیلومتر در ساعت شتاب می گیرد. </P> <P dir=rtl>۷- کوئنیگسگ آگراR،(Koenigsegg Agera R) یک میلیون و ۶۰۰ هزار دلار: اخطاری جدی به بوگاتی! با ظرفیتی کامل برای رسیدن به حداکثر سرعت ۴۳۴ کیلومتر در ساعت که درست ۸۰۰ هزار دلار ارزان تر است. این خودرو در اصل با محدودیت سرعت کمتر از ۳۸۰ کیلومتر ساخته و به خریداران عرضه می شود. خریداری که می خواهد با سرعت بالای ۴۰۰ کیلومتر در ساعت این خودرو را براند پیش از تحویل گرفتن آن باید سندی را امضا کند با این معنای ضمنی که از جان خود گذشته است. </P> <P dir=rtl>۸- مِیباخ لندالت،(MayBach Landaulet) &nbsp;یک میلیون و ۳۸۰ هزار دلار: گران قیمت ترین خودرو سواری دنیا و محصول دایملر خودروساز آلمانی که برای رانندگی«مثل آدمیزاد» و در بیشتر اوقات برای سواری دادن به مقامات رسمی و سیاسی ساخته شده است. این خودرو سقفی کشویی و متحرک روی صندلی های عقب دارد تا وقتی به حداکثر سرعت ۲۵۰ کیلومتر در ساعت می رسد، باد به موهای سرنشینان عقب بوزد. </P> <P dir=rtl>۹- فراری لافراری،Ferrari laFerrari) ) یک میلیون و ۳۰۰ هزار دلار: جای امیدواری است که معروف ترین خودرو تندرو دنیا در رتبه یکی مانده به آخر این فهرست نشسته است، پس شاید واقعا بتوان یک روزی خریدش! لافراری گران قیمت ترین خودروی سبز دنیا هم هست، با موتور هایبریدی که برای تولید حداکثر قدرت ۹۵۰ اسب بخار از یک موتور الکتریکی هم کمک می گیرد. فراری تنها ۴۹۹ دستگاه از لافراری خواهد ساخت و بنابراین فارغ از جور کردن پولش ممکن است همین حالا هم برای خریدنش فرصتی نمانده باشد. </P> <P dir=rtl>۱۰- مک لارن P۱، (McLaren P۱) یک میلیون و ۳۰۰ هزار دلار: و بالاخره مک لارن، خودرو هایبرید دیگری که مانند لافراری اولین بار در نمایشگاه بین المللی خودرو جنوا معرفی شد و از قضا در فاصله کمی از آن به نمایش درآمد تا خط و نشان را از همان جا برای لافراری بکشد. P۱ نسخه ای هیجان برانگیزتر از مک لارن کلاسیک F۱ است که به یک موتور V۸ و همچنین یک موتور الکتریکی مجهز است که روی هم قدرتی برابر با ۹۰۳ اسب بخار دارند. </P> text/html 2013-07-24T07:50:51+01:00 nadia-25.mihanblog.com Ali Bazrkar عشق من MACK (سری اول) http://nadia-25.mihanblog.com/post/8 <P><IMG style="WIDTH: 566px; HEIGHT: 350px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://s1.picofile.com/file/7293803331/1362.jpg" width=515 height=34></A></A></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=" "><SPAN style="FONT-SIZE: medium"><SPAN style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif"><STRONG><FONT size=3><SPAN lang=FA>در کامیونهای ماک جدید از موتورهایی با نام </SPAN><SPAN dir=ltr>MP( Mack Power)</SPAN><SPAN lang=FA> استفاده میشود و که برای کاربری های مورد نظر از کلاسهای </SPAN><SPAN dir=ltr>MP7</SPAN><SPAN lang=FA> و </SPAN><SPAN dir=ltr>MP8</SPAN> <SPAN lang=FA>&shy;و نهایتاً موتورهای قدرتمند </SPAN><SPAN dir=ltr>MP10</SPAN> <SPAN lang=FA>استفاده میکنند. این موتورها استانداردهای آلایندگی </SPAN><SPAN dir=ltr>EPA</SPAN><SPAN lang=FA> آمریکایی را پوشش میدهند. موتورهای </SPAN><SPAN dir=ltr>MP8</SPAN><SPAN lang=FA> با 13 لیتر حجم قدرتهایی از 415 اسب بخار تا 485 اسب بخار را پوشش میدهند و موتورهای 11 لیتری </SPAN><SPAN dir=ltr>MP7</SPAN><SPAN lang=FA> قدرتهایی از 325 تا 405 اسب بخار را شامل میشوند. موتورهای </SPAN><SPAN dir=ltr>MP10</SPAN> <SPAN lang=FA>با 16 لیتر حجم قدرتهایی مابین 515 تا 605 اسب بخار را شامل میشود. در کامیونهای ماک جدید از مجموعه متنوعی از گیربکسهای ساخت </SPAN><SPAN dir=ltr>Allison, Eaton</SPAN><SPAN lang=FA> و گیربکسهای اختصاصی ماک با نام </SPAN><SPAN dir=ltr>Maxitorque</SPAN> <SPAN lang=FA>استفاده میکنند و بر اساس نیاز خریدار میتوان گزینه های متعددی را انتخاب کرد. در سطح رفاهی هم ماک با کابین های بزرگ، خشن و دماغ دار خود تمام نیازهای یک راننده را برطرف میکند. </SPAN></FONT></STRONG></SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=" "><SPAN style="FONT-SIZE: medium"><SPAN style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif"><FONT size=3><STRONG><SPAN lang=FA>در کلاس نیمه سنگین ماک کامیونهای گرانیت </SPAN><SPAN dir=ltr>Granite</SPAN> <SPAN lang=FA>را به صورت کشنده و باری عرضه کرده است که برای کمپرسی، میکسر، مصارف نظامی و بسیاری مصارف دیگر قابل استفاده است . این کامیون از موتورهای کلاس </SPAN><SPAN dir=ltr>MP7</SPAN><SPAN lang=FA> و </SPAN><SPAN dir=ltr>MP8</SPAN></STRONG><SPAN lang=FA><STRONG> براساس نیاز مشتری استفاده میکند.</STRONG> </SPAN></FONT></SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=" "><SPAN style="FONT-SIZE: medium"><SPAN style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif"><FONT size=3><SPAN lang=FA></SPAN></FONT></SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: medium"><SPAN style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif"><SPAN lang=FA><SPAN style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif"><SPAN style="FONT-SIZE: medium"><FONT size=3><STRONG><SPAN lang=FA>برای حمل اتوبانی یا بزرگراهی ماک سری جدید کشنده پیناکل </SPAN><SPAN dir=ltr>pinnacle</SPAN><SPAN lang=FA> را جایگزین سری </SPAN><SPAN dir=ltr>Vision</SPAN><SPAN lang=FA> کرده است. پیناکل میتواند از موتورهای MP7 و 8 استفاده کند. </A></SPAN></STRONG></FONT></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: medium"><SPAN style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif"><SPAN lang=FA><SPAN style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif"><SPAN style="FONT-SIZE: medium"><SPAN lang=FA><SPAN style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif"><SPAN style="FONT-SIZE: medium"><FONT size=3><STRONG><SPAN lang=FA>و در نهایت برای حمل سنگین کشنده تایتن با کسر ت (TITAN) </SPAN><SPAN lang=FA>یا همان تیتان خودمان را معرفی کرده است و برای مصارف نظامی، خارج از جاده، محموله های فوق سنگین مورد استقاده قرار میگیرد و موتورهای &nbsp;</SPAN><SPAN dir=ltr>MP10</SPAN></STRONG></FONT><SPAN lang=FA><STRONG><FONT size=3> را مورد استفاده قرار میدهد</FONT>.</STRONG> </SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></P><SPAN style="FONT-SIZE: medium"><SPAN style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif"><SPAN lang=FA><SPAN style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif"><SPAN style="FONT-SIZE: medium"><SPAN lang=FA><SPAN style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif"><SPAN style="FONT-SIZE: medium"><SPAN lang=FA> <P><IMG style="WIDTH: 575px; HEIGHT: 336px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://s1.picofile.com/file/7293839993/AXBack_Light_1024x768.jpg" width=529 height=38></P> <P><IMG style="WIDTH: 573px; HEIGHT: 376px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://s1.picofile.com/file/7293836234/1365.jpg" width=506 height=81></P></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></A></A> text/html 2013-02-22T07:06:24+01:00 nadia-25.mihanblog.com Ali Bazrkar کشنده جدید کنورث Kenworth T680 2012 http://nadia-25.mihanblog.com/post/324 <p style="TEXT-ALIGN: justify">Kenworth<img class="alignnone size-full wp-image-5147" title="t680-01" src="http://file.2000dl.ir/img/9101/kenworth/t680-01.jpg" alt="تریلی امریکایی" height="464" width="600">محصول جدید خود را در سال 2012 معرفی کرد.<br>در حالت استاندارد به موتور Paccar MX مجهز است که با حجم 13 لیتر (12.9L) ه 380 تا 485 اسب بخار را پوشش میدهد.و در حالت سفارشی از موتور Cummins ISX15 استفاده می شود و با حجم 15 لیتر 400 تا 600 اسب بخار تولید می کند.هردو پیشرانه استاندارد الایندگی EPA US07 و EURO5 رو پاس کرده اند</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify">گیربکس اتوماتیک </p> <p style="TEXT-ALIGN: justify">EATON -UltraShift</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify">اندازه کابین 96 اینچ ارتفاع 76 اینچ عمق و 83 اینچ عرض</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify">شاسی این کشنده شامل الیاژی از الفین است که انعطاف پذیر ” و در مقابل ضربه مقاوم است<br>کاپوت از ورقهای کامپوزیت ساخته شده که بسیار سبک و با دوام هستند به طوری که برای باز کردن ان تنها به 35 پوند نیرو نیاز است.<br>در جلو پنجره از الومینیومی خاص استفاده شده که هرگز جلا” قوام و براقی خود را از دست نمیدهد</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify">جنس کاکپیت از پنل های الومینیومی بسیار سبک” مقاوم در برابر اب (زنگ زدگی) ” لرزش” خوردگی و عایقیست در برابر سروصدا” و طوری در هم کلاف و درزبندی شده اند که کوچکترین صدایی به داخل کابین نفوذ نمیکند و اسایشی بی همتا را به ارمغان اورده</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify">در چراغها از 2 لامپ هالوژن و زنون استفاده شده است” چراغهای یکپارچه نگین دار از تکنولوژی LED که عمر مفید انها به 20.000 ساعت معادل 15 سال میرسد</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify">میز ناهارخوری دوار با شعاع حرکتی 90 درجه و چرخش 180 درجه ای صندلی مسافر<br>سیستم تهویه مطبوع خودکار که دمای داخل کابین را در دمای دلخواه ثابت نگه میدارد و باعث راحتی و تمرکز بیشتر راننده میشود</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify">صندلی های اختصاصی Kenworth پیشرفته ترین سیستم تعلیق در این زمینه را داراست که به طور خودکار با وزن های مختلف تطبیق پیدا کرده و راننده را در بهترین حالته مورد نظر قرار میدهد که طیف گسترده ای از تنظیمات در جهات مختلف را فراهم اورده</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify">تلویزیون 23 اینچی فلترون که قابلیت چرخش به هر سمت کابین را داراست<br>دستگاه پخش دی وی دی و بازی های رایانه ای<br>ماکروویو و یخچال<br>صفحه نمایشگر لمسی (روی داشبورد) که در دل خود امکاناتی نظیر Navigator هدایت کننده ی ما هواره ای / سیستم عیب یاب کشنده / اینترنت / تلفن / مطلع شدن از اطلاعات نمایندگی های Kenworth بصورت انلاین / … و بطور کلی مانند یک نت پد Notepad عمل میکند.<br>رنگ بن متنوع…..</p> <p><br>&nbsp;<img style="margin-top: 128px;" id="irc_mi" src="http://www.overdriveonline.com/wp-content/blogs.dir/8/files/kenworth-t680/t680-vantage-interior.jpg" height="462" width="600"><img style="margin-top: 134px;" id="irc_mi" src="http://www.overdriveonline.com/wp-content/blogs.dir/8/files/kenworth-t680/t680-diamond-vit-interior.jpg" height="450" width="600"><img class="alignnone size-full wp-image-5147" title="t680-01" src="http://file.2000dl.ir/img/9101/kenworth/t680-09.jpg" alt="کشنده کانادا" height="464" width="600"><img class="alignnone size-full wp-image-5147" title="t680-01" src="http://file.2000dl.ir/img/9101/kenworth/t680-08.jpg" alt="ماشین امریکایی" height="464" width="600"><img class="alignnone size-full wp-image-5147" title="t680-01" src="http://file.2000dl.ir/img/9101/kenworth/t680-05.jpg" alt="Kenworth T680" height="464" width="600"><img class="alignnone size-full wp-image-5147" title="t680-01" src="http://file.2000dl.ir/img/9101/kenworth/t680-04.jpg" alt="ماشین سنگین" height="464" width="600"><img class="alignnone size-full wp-image-5147" title="t680-01" src="http://file.2000dl.ir/img/9101/kenworth/t680-03.jpg" alt="کنورث" height="300" width="600"><img class="alignnone size-full wp-image-5147" title="t680-01" src="http://file.2000dl.ir/img/9101/kenworth/t680-02.jpg" alt="کشنده امریکایی" height="464" width="600"></p> text/html 2012-10-14T06:17:49+01:00 nadia-25.mihanblog.com Ali Bazrkar BMW Vision Concept http://nadia-25.mihanblog.com/post/322 <P><IMG style="WIDTH: 539px; HEIGHT: 333px" alt=Image src="http://photos.evo.co.uk/images/front_picture_library_UK/dir_655/car_photo_327502_25.jpg" width=673 height=542></P> <P><IMG style="WIDTH: 534px; HEIGHT: 267px" alt=Image src="http://photos.evo.co.uk/images/front_picture_library_UK/dir_654/car_photo_327208_25.jpg" width=699 height=484></P> <P>&nbsp;</P> text/html 2012-10-14T06:13:25+01:00 nadia-25.mihanblog.com Ali Bazrkar اسکانیا http://nadia-25.mihanblog.com/post/320 <P><IMG border=0 alt="" src="http://www.decostertransports.com/PICTURES/camion%207.jpg" originalHeight="335" originalWidth="464"></P> <P><STRONG><FONT color=#ff0000>وزن و ابعاد:<BR><BR></FONT></STRONG>طول: 3400mm <BR>عرض: 2490mm <BR>ارتفاع : 3400mm <BR>فاصله محورها: 3590mm <BR>حداقل فاصله تا زمین: 300mm <BR>فاصله چرخ های جلو: 1810mm <BR>فاصله چرخ های عقب: 1200mm <BR>وزن خودرو بدون سرنشین: کشنده 6800mm - کشنده و کفی میانگین 44000kg <BR>حداکثر وزن مجاز با سرنشین: 27000 کیلوگرم <BR>ظرفیت سرنشین : . <BR><BR>بقیه توضیحات فنی:<BR>موتور مجهز به توربوشارژواینترکولر - دارای استاندارد عدم آلایندگی EURO3 اروپا - دارای سیستم انژکتور هیدرولیکی - قطر و کورس پیستون 154*127 میلیمتر دارای حجم 12 لیتر - حجم روغن گیری 33 لیتر - حجم مایع خنک کننده 55 لیتر - گیربک مدل GRS905R - کلاچ تک صفحه با صفحه محافظ - حجم روغن گیربکس 6/15 لیتر - دارای دو مخزن سوخت استاندارد آلومنیومی با ظرفیت 400 لیتری و 550 لیتری -ارتفاع صفحه ریش 1150MM - <BR><BR><BR><B><FONT color=red>موتور:</FONT></B><BR>مدل موتور: R420 <BR>نوع موتور: 6سیلندر خطی <BR>حجم موتور: 12لیتر <BR>نسبت تراکم: 0 <BR>حداکثرقدرت: 420 اسب بخار <BR>حداکثرگشتاور: 2100نیوتن متر بلر 1050 دور در دقیقه <BR>گیربکس: 14 دنده جلو 2 دنده عقب <BR><BR><BR><B><FONT color=red>شاسی:</FONT></B><BR><BR>تعلیق جلو: فنرهای جلو پارابولینگ 32*2 دولایه میزان تحمل وزن 7100کیلوگرم <BR>تعلیق عقب: سیستم تعلیق بادی با کنترل از راه دور *میزان تحمل وزن 11500 کیلوگرم *دارای قفل دیفرانسیل <BR>ترمز جلو: دیسکی <BR>ترمز عقب: دیسکی <BR><BR>توضیحات ترمز:<BR>چرخهای جلو و عقب مجهز به سیستمهای ترمز هوشمند EBS . ضد قفل ABS . ضد چپ RSB . ترمز ویژه پارک . ترمز تپه هوشمند HSA . ترمز موتور و ریتاردر پنج زمانه <BR><BR><BR><B><FONT color=red>تایر:</FONT></B><BR><BR>تایرهای جلو و عقب: R22/5 <BR>توضیحات تایرها: سایز رینگ چرخها 5/22*9 اینچ - سایز لاستیک R22.5 315/70 <BR><BR><BR><B><FONT color=red>مشخصات عمومی:</FONT></B><BR><BR>دارای دو تخت خواب و چراغ مطالعه - دارای سیستم گردش هوا در سرتاسر اتاق و پشت شیشه ها - فرمان هیدرولیک با قابلیت تنظیم زاویه - سیستم تهویه مطبوع - شیشه ها و آینه برقی - بخاری درجا - صندلی راننده با کمکهای بادی - بادگیر سقف - سانروف - پخش صوت CD -گرمکن سوخت - تاخوگراف - بادگیر جانبی - فلاپ بغل و دارای جعبه ابزار و ابزارآلات مرتبط <BR><BR><BR><B><FONT color=red>مشخصات ویژه:</FONT></B><BR><BR>تیپ یک: گیربکس اتوماتیک - جعبه بغل <BR>تیپ دو : طرح چوب داخل اتاق - گیربکس دنده ای - پرژکتورهای جلو<BR></P> text/html 2012-10-14T06:11:26+01:00 nadia-25.mihanblog.com Ali Bazrkar ت مثل تصادف http://nadia-25.mihanblog.com/post/319 <IMG style="PADDING-BOTTOM: 8px; PADDING-RIGHT: 8px; PADDING-TOP: 8px" id=il_fi src="http://paultan.org/wp-content/thumb-ogrishdotcom2death1injuredcar_crash_malaysia5.jpg" width=500 height=375> text/html 2012-10-14T05:56:19+01:00 nadia-25.mihanblog.com Ali Bazrkar رونمایی از کشنده جدید ایران خودرو دیزل http://nadia-25.mihanblog.com/post/318 <DIV style="BACKGROUND-IMAGE: url(/templates/aquablue1/img/storybg.gif)" class=ssc> <DIV style="DISPLAY: inline" id=news-id-1918> <P><!--TBegin--><IMG style="MARGIN: 0px 0px 0px -7px" class=rg_i name=91lqSYt9Ikc1KM: src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBhQSEBQUExQVFRUVFRYVFRIVFxcbGBUWFxQVFRUXFhUaHCYgGBokGRQUHy8gJCcpLSwsFx4xNTAqNSYrLCkBCQoKDgwOGg8PGiwhHxw1KjUsLikqKS0sLDUqLDUsKSkpKi0vKSkqKSkqLCwsLCopNCksLCksKSwsKSwsKSktLv/AABEIAIoA0AMBIgACEQEDEQH/xAAcAAEAAQUBAQAAAAAAAAAAAAAABQEEBgcIAwL/xABGEAACAQIEAwUFBAQLCQEAAAABAgADEQQFEiEGMUEHIlFhcRMygZGxQnKhwRQjsvAIFSQzRFJzg8LR0hc0YmOCosPh8Rb/xAAaAQEAAgMBAAAAAAAAAAAAAAAAAQIDBAUG/8QALhEAAgIBAwMCBQMFAQAAAAAAAAECAxEEEiEFMVFBYRMycYGRIrHwFFLB4fEV/9oADAMBAAIRAxEAPwDd8REARFotAERaLQBERAERF4AiIvAESl5WAIlC0qIAiLRaAIi0WgCItFoAiLRaAIiIAiIgFYieVXEqpUMwBY2UEgFjzsoPPbwlQesTF+Le0HDZeLVGLVCLikm7eRboo9flNZ5r/CLqWYUcNTU9Gd2a3wCi/wA5lVU8bscFdy7G8K9cIpZiFABJJIAAHUk7ATBM/wC2fA0O7SY4qqTpFOje1/N7W+QPxmg+Iu0XHY3avXYre4piyoD07o2NvO88st4yq4emq0adBGHOsaYaox82e+2/IADaNsV7jlm6a3b3TAFsFiA1u9r7qKeo1BSSPPSJZ4vtpxBH6vD0V82dm+gWa5w3EWJxNCocTiHakTYrZdwLO21h4Ltfe8iMZnzAqdICsLqOukErcm25252A8hymrbuk8Veh2dJDT1QUtUvm+X7eTYmJ7Wsxbk1NPu01+rXkbV7R8xP9KcfdCD/DMG/j4dV+h/ykthWD0S9jvYqeQ2azC3xE1pfEjyzs0f0Vr21RWfoTj8fZgeeLrfMD6CW1TizGNzxVc/3jD6GRdjKPtz8CfgBc/SY9zfqbrpqgs7V+ETWScTV6eKo1GrVSFqIW1VHIK6hqBBNj3bzpdW2nI+HxQcEr0uN/SdYZY+qjTPjTQ/NQZtU5WUzz3VlCShZD1z2LqIibBxBERAEREAREQCkREsQIiIBbZpmC0KNSq99NNGdrc7KL7ecw7hLEVseuIxGIQ06dWy0CdPcRS2lqZPIg2ctY961iQszl0vseXhIDjquUy7Eafeam1NR5uNIH42+MR5ZD8mhOOuE8TXxznD1DjTVZ2LUlsAy6dShdTXUBlF72uSBymE18lqo5R0KMDYq2xHqJ0FwHgXweExNQhWNBVo07crg66hvzILOt/uSM4b7PqOJarXxDuveDFu4AxYsz3JW3h6XnRVEFmU3xHH5NVWt4SXc0g+VFbar77ja1/nLdqdpuztmzzCVcNQw+Hem7Un3CbhEWmVCh7Wty2B6TUmX4QGoC19Cd97C/dXc39TYfGNsdm7bgyxbbxkvMxX2WERORYBm9WOr6WE9uNcoalTwG2z4Om97bXZ6jc+vOWPEuYCpUNhYK7D5G3ynrneN/S6lJaHtGFPD0l0MxNmp0r1Suo7C4Y2nLhna2/VnV1soStUY8qKSX2/3kx+0znAYgHK6KnYrWrqOXJ6dJxv6g7S1x2R0qOHqlRc2Khm+8Bt4Tww9lwLU9QJGLNiORHstJI8rgSlmJRZPTpONykvcu2pzzrC6EfvuD/wCp4UMSR5iXSVAwP0+M5zTiz2KsjZBpeqIbJD3XHn+RnXWSH+TUf7Kn+ws5IymiVD38fpedb5MP5NR/sqf7CzoQ+Znk9WmtNUn7l7ERMhyxERAEREARESQUiIliBERAKzBu0/NTTpUlUKx1mpZmsP1YGgEdbuybbe6ZnDGak4sy2li67V6D+8SrNYkMUOg2B3Fip8jMcpyh+qKN/QaWGpt2WSwvKIDDccY1KTUhUp0wSW1Uqe92N2uahJ5nnzmMZngziGBrVaz237zCw+6AO6Jl9HhdNFVy5b2K63VbA2va1ue9ief2TIepiqQ9yl8XJPxtNS3W3tctLPg9fpej9Oy1CDk15f8AwtMo4WVrdwFQd2ctax9OfL6zM+Lcow+GwVNaKovtlQuqiwNrEXXck+ZJMx3CZpUaoikixYKQAOR2t+Mlu1c0lqBKVNVtSUtpUC9zty8hKK6U4PMm+3f3LW6OunVV7YJJKT4XherMG/iOjUPfKUhZiXN7AC5tZRuTsBIPLPZhm2IsTZ7kXBJsLekyPDe4vy+RMpUoA8wD6zHG/anFk39LjZZG+GO3bBGY7CoaexBG32r/ACuZYU6YUWHK/jJx8CpFiBLd8nHQ28paNyxhsw26CW7dGKX0LBKV5d4PAM+9NS3Sw3+HjPVMv0m/Oe1RS3PSfEFV3+IAIj4ibH9PZHlIswPznVmWpajTHgiD/tE5UVOnrOsMOO4voPpNmj1OJ1jhQ+/+D0iImwcAREQBERAEREkFIiJYgREQChmiMZmD08MqqwBarXDC41ge2qDl05fSb4InO3GWCahjMQiFBas7XqEgWch7+e7Gamob2pL1PQ9AUfjScu0Vntn+dz0y3P3oUqqIoJq7FixFhpZfd5N7zc/GRgkW1d+uIoL90X+v77zz13P+9c77KPlNN1uUUpPsepq1dVdk7IReZ4zzFdvbJPYSppqIfB1J9AwJ/CV4uzL9Iao+/uqo/wCmwvLdBsOuw38ZSolwR4j9/wAprqTXB1baY2Jzffa1+T5wuj2SkltRB2Ci3M9b8vhPMvFJLIB5fnPiog9fWS+WzUW6EEs+i/Y+XxIHWQ7Yqvc95bX5WHj6SSq1FUXOkDzkdiM8p8hc+YAmzTF+kcnH1tsON9m3HhklTxJ2uN+tuU+qlXykfVzhARqDC4uCGB+hntRxSv7r38r7/Iyrqa5aMlesrn+mMk/57k1wjw4+OxS00B03DVW6JTv3jfxIBA850sosAJpjs37QcDgcO6YlvZO1QkP7NmLrYe8yg7g3HpM1pdsWVN/S1HrTqj/BOhTHEc+TyfVL5Tu2vtEzWJF5LxPhcWD+jV6VWwuwRwWUHbvJ7y7+IkneZTmFYnyXlbyAViJS8ArERJBSIiWIEREArNJ9two0a6VDu1UMrIyXRjSCm9wef6xBym7DNCdq9QYvGNTa4Wg7BSDv3lTV0O3dHymGyUIrMzpdOq1NtjWm74efoa8p56u90opysBSBv49dp9DP0se/bwC0F/N5M08poDlQTw51T/5JbY3h6lUtZRTA6IDv6lmP4TC7tP4/c6//AJ/VF2a+zRbZdmVSqTZiQCqgaFuWYnYAHy5+fpfNsdwhWo4UvWWojah3tdLSFIG2kXbVczHuH8qFEuFqlNRRjU0qXTSxuyHmCFdthz28JN5xm1VsOtJhWIZ1dKtRks1IG+oJ7xBa9r79TykuNE4OSx6iuzqOnujTZl5a9+P5khANK256Tb4HcfhPFifqJb5nnK0iykEsdJA6Wsb7+sj6fEBc2WmSegBv+AE0o0zfODt6jqVFcvhuXKyReb4rXVO+w2HwlthsK1RgqKWZtgoFyfQT5CFiABck2A8STtM6w2HXBYJ6in9aaYDMNir1NkW99goLHb/h851ktqSPA2zds3OXqYNXolWKnmDY7g79dxcT5p1SCCOYlxictqIiO6kLUF0J6jx/Ay0vLNeTEnh5Re1HesbDfy2HPbbz5T5XLahVzpNqZUOTYaSxst/UieGHrFWDKbEcj4ekn8kSriTiKdKnqepTU6F5dyojMzFjYCwPX7UlJJcCUpSlmTyRGFrVadzTqFCRY6KmkkeGx3k2OIMxw6rUTF1lDC4K19Q9CoY2PkRLj/ZxmBF/0dRf/mUb/Dv7TH8wwlWgzUai6WRrMNjYkAgXFxy85PBXky09qGaV1W+LdQoCDTZSxtuXIF2PrI3O+L8eH0NjK5OkMbVG+0A1rg77W+cx7CYrSRcBgN9JvY+tpeZ/iG9qybWXSOQvdaaL71r9Ib4IS5PijxLila64isD4+0f/ADm6uxntPq4iqcLi6mtiC1Ko57xItemT9ra5HXa00th8hqut1CltOv2YYa9Fr6gnMi3/AMl/2f1dOZYX+3pftiQSzr4SsRKElIiJYCIiAUM5/wCO8KtTFYxSzK5qnSdtPTmeYnQMxDPezLDYqs9UtVR3vq0MNJawGrSynfYciB5TXtg5Yx6HV6bq69NKXxU8SWODnfE8OOv83Wvt1uN/Xr6z2p5MQRdqhAAJ/WDdhzsNiV+U3FW7FP6mMb0eip/FWWe+C7HECEVsQzPfZqahV09Lqbm/PrKP43hG7GXTP77F+DV+XHSV1cr6Tc/ZN1/ZPiZfZw5/VLcMVpBTa+3eY238zIDPszbCYuth6lM/qqjpe9iVDHS1vNbH4zz/AP1FJ7XJG3UTSlTas8dz01PUtFPbts+XysMjs4zGolc6DbYX2B6eYM98nzKowq1Hb3EJGwG5VgDsPG09a/Dleufb06VdqTe7UShUddtiLqOdxPP+LnpUKqaKxZwNjRdeXrN/a1Wl9DykrYPV2Tzx+r9uCHyClqxVIcu8D8Fu35TLuN3thiByat4eCm2+nnt4jmdjLjLOy3EUcNSzBqlL2ZUMaR1CooqXpi4I5gsJG8ZPqo876ap8NwQbefXy+J3GZ/MjirsZFxHlyfojJZe4lwLMbaAVQgnpZWuB139dUMJsKtm4b2dJSoXEsmjv7KtRxrNQk9wglvlbkJb9r2T0qeOevRr0aqYh3cJSYMaVgmzkbC5LEek2LH2MSMFWbC7L80X9KKaVW9BluSLkg0msPihIG/MzATh7IH1LuxXTfvCwBuV6Dfn5GeYMxFjpdq6gXZlA8SwA+ZmjuO8YrZhiiul1dl0uCSNlTdbGx5Edesx2kwLAOxC3AJ52F9yB12me4/EcPEgomYghQCENFQSABfvaiCbXNupMEt5MARCxAAuSbAeJPISSzvDsMS2tWUMw94EbbDrLfH1qQrs2HDrSD3pioQXCg3AYjYmZHxcvtqVLEJupXfra9r+fOCCvBWH1ZtR32NR7+QCvt8LCWLL7PNjoFtOMIUDkNNfkPS1p75BxbSw2qqtEnEFSqkm9ME2u9veBO9xcg3I2vMi4J4Uo1lXE4lqvtWqe1GllFxqBu4KEkk6jz6yWyDpQSshsBxGjjvbHykslUEXBvKEn1ERLAREQCstsZiGUd1NUubxKgxfHZ/ilvooj4qx/MTH8dxbmQ92jTH923+ubIgwRg5v41yjGY+oKtakgcDTqVApI6A252mJVeB8SPsTrpqYPQfKeL5fTPNF+QkkYfk5dGOzWnTWmtfEKiAKqJUYBVHIAC20j8RmGYn3q2KPrVqf6p1ZUyOgedNf3+Mtn4Twp50l+Z/zgjDOSqpxBILmq245ljfr1v4STzfMRUpsoDb2O4bmp7t/OxInTx4JwZ50F+b/6p9Jwdgx/RqPxQH6yMErJx4qHw+E9FwNQ8qbn0U/kJ2XRyTDp7tCkvpTQflLxEA5AD02liTjTDcM4qoe5h6zfdpufoJLYfswzKp7uCr7/ANZdI+b2nW0WjIOX8L2G5o/Oiiffq0/opaSVP+D3mJ5thl/vXP0pzo+UkZBoDDfwcMSf5zFUV8dKu31tMgyzsA9mpVsc+lveRaS6T594mbfiOSTVmH/g8YAEF6uIY3vYNTUfLQfrMmwnZjhU61m9XH+FRMtlbyO4InDcLYdOSfNmP5yQo4RF91QPQT2vEYBSIiWAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgCIiAIiIAiIgH/9k=" width=203 height=135 data-sz="f"><A href="http://www.tashrifat-co.com/uploads/posts/2012-06/1341081342_1341034729_bahmani.gif" getParams="null"></A><!--TEnd--></P> <P>در یازدهمین نمایشگاه بین المللی شیراز شرکت ایران خودرو دیزل از کشنده تک دیفرانسیل جدید و فوق مدرن خود با نام تجاری A7 رونمایی کرد. این کشنده با سقف بلند و ظاهری متفاوت که حرفهای زیادی برای گفتن دارد ، محصول شرکت CNHTC می باشد. شرکت کامیون سازی ملی چین که به اختصار CNHTC نامیده می شود میراث دار شرکت سازنده قطعات کامیون های چینی با نام JAW است . JAW در سال 1935 میلادی تاسیس شد و تولید کامیون هایی با نام HUANGHE را در دستور کار خود قرار داد . در سال 2001، مسئولین CNHTC ساختار جدیدی را برای مدیریت این شرکت بنا نهادند و تقریباً 20 شرکت را زیر مجموعه خود قرار دادند . علاوه بر آن همکاری مشترکی را با شرکت های غربی ازجمله ولوو، کامینز، اشتایر، فولر، ZF و وابکو آغاز کردند.مدیرعامل شرکت ایران خودرو دیزل، در مورد کارخانه CNHTC گفته است که این کارخانه به همراه شاکمن ، دو کارخانه مهم و برتر چین در تولید خودروهای سنگین هستند و بقیه کارخانه های چینی در این حوزه مانند BW و فوتون در رده های پایین تراز این دو قرار دارند .در سال 2005 خودروسازان چین تحقیق و مطالعه در زمینه گیربکس های اتومات را در دستور کار خود قرار دادند و به دنبال آن عده ای برای تحصیل و آموزش در این زمینه راهی خارج از چین شدند . نتیجه این تحقیقات بعد از مدتی در تولیدات این کشور رخ داد . CNHTC نیز در این زمینه کوتاهی نکرد و با همکاری و مشاوره فنی شرکت مان آلمان در سال 2009 محصول جدید خود ، کشنده A7 را با قابلیت صادرات به بازارهای جهانی معرفی کرد . <BR><BR>ادامه مطلب</P> <P>&nbsp;</P> <P dir=rtl>خط تولید کشنده <SPAN dir=ltr>A7</SPAN> <SPAN>از امکاناتی منحصر به فرد بهره می برد که برای توسعه نسل کشنده ها طراحی شده است . راه اندازی این خط تولید خودکار یک پیشرفت عظیم در صنعت تولید کشنده های چینی بوده است .&nbsp;</SPAN>طراحی این کشنده که چهره ای شبیه ولوو <SPAN dir=ltr>FL</SPAN> <SPAN>دارد توسط <SPAN><SPAN>شرکت</SPAN> <SPAN>ایتالیایی</SPAN> </SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr>ItalDesign</SPAN><SPAN dir=ltr> <SPAN>Giugiaro</SPAN></SPAN> <SPAN>انجام شد که نتیجه ای بسیار حرفه ای دربر داشت &nbsp;. </SPAN><SPAN dir=ltr>A7</SPAN> <SPAN>ساختار بسیار خوبی دارد : <SPAN><SPAN>موتور پر قدرت 420 اسب بخار؛ اینتر کولر ؛ کابین مجهز به سیستم تعلیق بادی 4 نقطه ای همراه با فضای خواب دو طبقه </SPAN>با ارتفاع سقف 1930 میلیمتر <SPAN>؛ فرمان تلسکوپی با قابلیت تنظیم در دو جهت </SPAN>؛ <SPAN>ترمزهای دیسکی</SPAN> </SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr>)</SPAN>اولین بار <SPAN><SPAN>برای کامیون های</SPAN> <SPAN>چینی</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr>(</SPAN> <SPAN>؛ تایرهای </SPAN><SPAN dir=ltr>tubeless</SPAN><SPAN dir=ltr> </SPAN><SPAN>&nbsp;(</SPAN>برای اولین بار) و از همه مهمتر گیربکس <SPAN><SPAN>نیمه</SPAN> <SPAN>اتوماتیک</SPAN> </SPAN><SPAN dir=ltr>SmartShift</SPAN><SPAN dir=ltr>-</SPAN><SPAN dir=ltr>AMT</SPAN> <SPAN>که آن هم برای بار اول در چین با همکاری وابکو تولید شده است . این کشنده به موتورهای داخلی </SPAN><SPAN dir=ltr>D10</SPAN><SPAN dir=ltr> </SPAN><SPAN>&nbsp;<SPAN>و</SPAN></SPAN> <SPAN dir=ltr>D12</SPAN><SPAN dir=ltr> </SPAN><SPAN>&nbsp;<SPAN>با</SPAN></SPAN> <SPAN><SPAN>سیستم تزریق</SPAN> <SPAN>معمولی</SPAN> <SPAN>با</SPAN> <SPAN>قدرت</SPAN> </SPAN><SPAN dir=ltr>270</SPAN><SPAN dir=ltr> </SPAN><SPAN>&nbsp;تا</SPAN> <SPAN dir=ltr>&nbsp;</SPAN><SPAN dir=ltr>460</SPAN><SPAN dir=ltr> </SPAN><SPAN>اسب بخار</SPAN> <SPAN><SPAN>مجهز شده است</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr>.</SPAN> <SPAN>علاوه بر این اغلب قطعات </SPAN><SPAN dir=ltr>A7</SPAN> <SPAN>نام آشنا هستند : فرمان نیرو </SPAN><SPAN dir=ltr>ZF</SPAN> <SPAN>؛ فیلترهای تولید شده مان هیومل؛ رادیاتور </SPAN><SPAN dir=ltr>Behr</SPAN> <SPAN>؛ عناصر بادی سیستم تعلیق عقب هندریکسون ؛ کنترل هوا و سیستم ترمز وابکو .</SPAN>رئیس هیات مدیره گروه<SPAN dir=ltr> CNHTC </SPAN>در باره گیربکس اتومات این کشنده &nbsp;چنین اظهار نظر کرد : در<SPAN dir=ltr> A7 </SPAN>سیستم تغییر هوشمند &nbsp;دنده به رانندگان تازه‌کار این امکان را می‌دهد تا سطح رانندگی خود را بالاتر ببرند و ضمن داشتن تمرکز بیشتر در رانندگی از لحاظ زمانی سریع‌تر واکنش نشان دهند . در این سیستم پدال کلاچ به طور کامل حذف شده ، ضمن اینکه امکان تعویض دنده به صورت دستی فراهم است<SPAN dir=ltr>.</SPAN> گفتنی است مدل دستی این کشنده در 2 نوع 10 دنده جلو، 2 دنده عقب و 16 دنده جلو، 2 دنده عقب قابل عرضه است.وزن کل <SPAN dir=ltr>A7</SPAN> <SPAN>، 9800 کیلوگرم و وزن مجاز ترکیبی آن 49000 تن می باشد . حداکثر سرعت مجاز 102 کیلومتر و قابلیت بالاروی از شیب 37% با بار کامل را دارد . قیمت این کشنده برای تحویل 4 ماهه در بازار ایران ، به صورت نقدی با احتساب 5% عوارض 000/600/ 138 ریال در اردیبهشت نود و یک اعلام شد </SPAN><SPAN dir=ltr>.</SPAN></P> <P dir=rtl>&nbsp;</P> <DIV style="TEXT-ALIGN: center" align=right> <TABLE dir=rtl border=1 cellSpacing=0 cellPadding=0> <TBODY> <TR> <TD width=308> <P dir=rtl>کمپانی سازنده</P></TD> <TD width=308> <P dir=rtl>ایران خودرو دیزل</P></TD></TR> <TR> <TD width=308> <P dir=rtl>سال تولید</P></TD> <TD width=308> <P dir=rtl>1391</P></TD></TR> <TR> <TD width=308> <P dir=rtl>تعداد سیلندر</P></TD> <TD width=308> <P dir=rtl>6</P></TD></TR> <TR> <TD width=308> <P dir=rtl>آرایش سیلندر</P></TD> <TD width=308> <P dir=rtl>خطی</P></TD></TR> <TR> <TD width=308> <P dir=rtl>تعداد دنده</P></TD> <TD width=308> <P dir=rtl>12</P></TD></TR> <TR> <TD width=308> <P dir=rtl>حداکثر سرعت (کیلومتر بر ساعت)</P></TD> <TD width=308> <P dir=rtl>102</P></TD></TR> <TR> <TD width=308> <P dir=rtl>نوع سوخت</P></TD> <TD width=308> <P dir=rtl>گازوئیل</P></TD></TR> <TR> <TD width=308> <P dir=rtl>باک</P></TD> <TD width=308> <P dir=rtl>آلومینیومی مجهز به قفل با حجم 400 لیتر</P></TD></TR> <TR> <TD width=308> <P dir=rtl>تجهیزات خودرو</P></TD> <TD width=308> <P dir=rtl>آینه بغل برقی مجهز به گرمکن و سیستم ضد مه. تنظیم سیستم صوتی از روی غربیلک فرمان</P> <P dir=rtl>تاپوگراف 2 راننده</P> <P dir=rtl>کروز کنترل</P> <P dir=rtl>یخچال</P> <P dir=rtl>قطع کن برق باطری</P> <P dir=rtl>سیستم جی پی اس</P></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV></DIV> <DIV class=clear> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl>جدول مشخصات <SPAN dir=ltr>A7</SPAN></P> <DIV style="TEXT-ALIGN: center" align=right> <TABLE style="WIDTH: 555px; HEIGHT: 412px" dir=rtl border=1 cellSpacing=0 cellPadding=0> <TBODY> <TR> <TD width=308> <P dir=rtl>کمپانی سازنده</P></TD> <TD width=308> <P dir=rtl>ایران خودرو دیزل</P></TD></TR> <TR> <TD width=308> <P dir=rtl>سال تولید</P></TD> <TD width=308> <P dir=rtl>1391</P></TD></TR> <TR> <TD width=308> <P dir=rtl>تعداد سیلندر</P></TD> <TD width=308> <P dir=rtl>6</P></TD></TR> <TR> <TD width=308> <P dir=rtl>آرایش سیلندر</P></TD> <TD width=308> <P dir=rtl>خطی</P></TD></TR> <TR> <TD width=308> <P dir=rtl>تعداد دنده</P></TD> <TD width=308> <P dir=rtl>12</P></TD></TR> <TR> <TD width=308> <P dir=rtl>حداکثر سرعت (کیلومتر بر ساعت)</P></TD> <TD width=308> <P dir=rtl>102</P></TD></TR> <TR> <TD width=308> <P dir=rtl>نوع سوخت</P></TD> <TD width=308> <P dir=rtl>گازوئیل</P></TD></TR> <TR> <TD width=308> <P dir=rtl>باک</P></TD> <TD width=308> <P dir=rtl>آلومینیومی مجهز به قفل با حجم 400 لیتر</P></TD></TR> <TR> <TD width=308> <P dir=rtl>تجهیزات خودرو</P></TD> <TD width=308> <P dir=rtl>آینه بغل برقی مجهز به گرمکن و سیستم ضد مه. تنظیم سیستم صوتی از روی غربیلک فرمان</P> <P dir=rtl>تاپوگراف 2 راننده</P> <P dir=rtl>کروز کنترل</P> <P dir=rtl>یخچال</P> <P dir=rtl>قطع کن برق باطری</P> <P dir=rtl>سیستم جی پی اس</P></TD></TR></TBODY></TABLE> <TABLE style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 78.35%; BORDER-COLLAPSE: collapse; FONT-FAMILY: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; HEIGHT: 102px; FONT-SIZE: 11px; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" cellSpacing=1 cellPadding=1> <TBODY> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 25%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid">&nbsp;کشور سازنده</TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 25%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid"> <P>&nbsp;شرکت سازنده</P> <P>&nbsp;</P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 25%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid">&nbsp;سال تولید</TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 25%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid">&nbsp;تعداد سیلندر</TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 25%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid">&nbsp;ایران</TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 25%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid">&nbsp;ایران خودرو دیزل</TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 25%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid">&nbsp;1391</TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 25%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid"> <P>&nbsp;6</P> <P>&nbsp;</P></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV></DIV></DIV> <P></P> <TABLE style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 87.55%; BORDER-COLLAPSE: collapse; FONT-FAMILY: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; HEIGHT: 94px; FONT-SIZE: 11px; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" cellSpacing=1 cellPadding=1> <TBODY> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 25%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid">&nbsp; <P dir=rtl>آرایش سیلندر</P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 25%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid">&nbsp; <P dir=rtl>تعداد دنده</P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 25%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid">&nbsp; <P dir=rtl>حداکثر سرعت (کیلومتر بر ساعت)</P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 25%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid">&nbsp; <P dir=rtl>نوع سوخت</P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 25%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid">&nbsp; <P dir=rtl>خطی</P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 25%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid">&nbsp; <P dir=rtl>12</P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 25%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid">&nbsp; <P dir=rtl>102</P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 25%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid">&nbsp; <P dir=rtl>گازوئیل</P></TD></TR></TBODY></TABLE> <P></P> <P></P> <TABLE style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 87.83%; BORDER-COLLAPSE: collapse; FONT-FAMILY: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; HEIGHT: 575px; FONT-SIZE: 11px; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" cellSpacing=1 cellPadding=1> <TBODY> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 25%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid">&nbsp; <P dir=rtl>باک</P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 25%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid">&nbsp; <P dir=rtl>تجهیزات خودرو</P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 25%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid"></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 25%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid">&nbsp;</TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 25%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid">&nbsp; <P dir=rtl>آلومینیومی مجهز به قفل با حجم 400 لیتر</P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 25%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid">&nbsp; <TABLE dir=rtl border=1 cellSpacing=0 cellPadding=0> <TBODY> <TR> <TD width=308> <P dir=rtl>آینه بغل برقی مجهز به گرمکن و سیستم ضد مه. تنظیم سیستم صوتی از روی غربیلک فرمان</P> <P dir=rtl>تاپوگراف 2 راننده</P> <P dir=rtl>کروز کنترل</P> <P dir=rtl>یخچال</P> <P dir=rtl>قطع کن برق باطری</P> <P dir=rtl>سیستم جی پی اس</P></TD></TR></TBODY></TABLE> <P dir=rtl>قطع کن برق باطری</P> <P dir=rtl>سیستم جی پی اس</P> <P dir=rtl>کروز کنترل</P> <P dir=rtl>یخچال</P> <P dir=rtl>آینه بغل برقی مجهز به گرمکن و سیستم ضد مه. تنظیم سیستم صوتی از روی غربیلک فرمان</P> <P dir=rtl>تاپوگراف 2 راننده</P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 25%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid">&nbsp;</TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 25%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid">&nbsp;</TD></TR></TBODY></TABLE> <P></P> text/html 2012-09-15T08:44:24+01:00 nadia-25.mihanblog.com Ali Bazrkar مقایسه هیوندای آزرا و کیا اپیروس http://nadia-25.mihanblog.com/post/317 <DIV style="BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; WIDTH: 100%; DISPLAY: block; HEIGHT: 0px; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px" id=InPost_MihanblogShopAds></DIV> <P align=center><IMG style="BORDER-BOTTOM: gray 0px solid; BORDER-LEFT: gray 0px solid; FLOAT: none; CLEAR: both; BORDER-TOP: gray 0px solid; BORDER-RIGHT: gray 0px solid" src="http://cariran.persiangig.com/kia/top.jpg" width=500 height=466></P> <P align=center><FONT size=2></FONT></P> <DIV align=justify><FONT style="FONT-SIZE: 9pt" face=Tahoma><BR></FONT></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=justify><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA>فنی :</SPAN></STRONG></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA>حضور دو محصول هم کلاس کیا و هیوندای در بازار ایران رقابتی سخت برای این دو محصول و انتخابی سخت تر برای متقاضیان خرید این دو خودرو به وجود آورده است .</SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA>اپیروس سهمیه بنزین ندارد ولی به عنوان یک خودرو قدرتمند و حجیم ، مصرف بسیار متعادلی دارد . به گفته ی اطلس خودرویی ها چیزی نزدیک مصرف سمند ایران خودرو !</SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA>موتور شش سیلندر خورجینی 3800 سی سی با 24 سوپاپ که توانایی تولید 266 اسب بخار قدرت در دور 6000 و حداکثر 360 نیوتون متر گشتاور در دور 4500 را داراست . اپیروس از گیربکس 5 دنده ی تیپ ترونیک بهره می برد که در دو نوع اسپرت و نرمال در اختیار مشتری قرار خواهد گرفت . مصرف 10.9 لیتری در سیکل ترکیبی نیز از اپیروس عظیم الجثه خودرویی به نسبت کم مصرف ساخته اند اما همچنان این خودرو ، لوکس می سوزاند .فرمان هیدورلیک با قابلیت تنظیم الکترونیکی ، سیستم کنترل کشش</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt" dir=ltr>TCS</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt"> <SPAN lang=FA>و کنترل پایداری&nbsp; به همراه کمک فنر های گازی ، سیستم ترمز </SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt" dir=ltr>ABS</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA> و ترمز های دیسکی چرخ های عقب از دیگر مشخصات فنی اپیروس هستند .</SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA>آزرا نیز از قاعده بی بنزینی مستثنی نیست اما هیوندای امروز دو رقیب را برای اپیروس به صورت آماده باش نگه داشته . مدل های 2006 و تازه وارد 2009 آزرا .</SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA>آزرا در مدل 2006 به نظر یک پله پایین تر از اپیروس ایستاده است . آزرا 2006 از موتور 3.3 لیتری </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt" dir=ltr>DOHC</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA> استفاده می کند که در دور 6000 حداکثر قدرت 235 اسب بخار را در اختیار شما می گذارد . آزرا از گیربکس 5 دنده اتوماتیک شیفت ترونیک بهره می برد و مصرفی حدود 10.2 لیتری در 100 کیلومتر برای سیکل ترکیبی را به همراه می آورد .</SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA>سیستم کنترل پایداری ( </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt" dir=ltr>ESP</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA> ) و سیستم کنترل کشش ( </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt" dir=ltr>TCS</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA> ) به همراه ترمز های ضد قفل</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt" dir=ltr lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA>&nbsp;( </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt" dir=ltr>ABS</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA> ) از آپشن های مشترک دو خودرو می باشند که لذت رانندگی را هر چه بیش تر در این دو خودرو به نمایش می گذارند . در زمینه مسائل فنی اپیروس قدرتمند تر نشان می دهد اما آسان موتور با وارد کردن مدل 2009 آزرا به ایران قصد دارد رقابت را قدرتمندانه تر پیگیری کند .</SPAN></DIV> <P dir=rtl align=justify>&nbsp;</P> <DIV align=justify><IMG style="BORDER-BOTTOM: gray 0px solid; BORDER-LEFT: gray 0px solid; FLOAT: none; CLEAR: both; BORDER-TOP: gray 0px solid; BORDER-RIGHT: gray 0px solid" src="http://cariran.persiangig.com/kia/Untitled-2.jpg" width=500 height=500><BR></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl align=justify>&nbsp;</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed" dir=rtl align=justify><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA>طراحی :</SPAN></STRONG></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed" dir=rtl align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA>شاید در زوایای نگاه به اپیروس ، نگاهی منتقدانه به طراحی آن کمی جای حرف داشته باشد . کیا همواره در طراحی محصولاتش از نوعی سبک "کیا گونه " پیروی می کرده ، اما در اپیروس می توان نوعی سنت شکنی مشاهده کرد که از خط قرمز طراحی های کیا رد شده ، که در طراحی جلو و عقب اپیروس این امر کاملا مشهود است . شباهت طراحی جلوی اپیروس به مرسدس </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt" dir=ltr>E-class</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA> که توسط طراحان نیز به عنوان نوعی الهام گیری تایید شده همواره امتیاز منفی برای اپیروس در نظر گرفته می شود.جلو پنجره بزرگ جلوی خودرو زیبایی و وقار خاصی را در تناسب با ابعاد خودرو بوجود آورده ، رینگ های آلومینیومی 17 اینچی در کنار طراحی ساده کنار خودرو و در ها و نوار روی بدنه که تا جلو و عقب خودرو ادامه پیدا می کنند مانند کمربندی زیبا در میان طراحی ساده و در عین حال زیرکانه خودرو خودنمایی می کنند .چراغ های کشیده شده به سمت بالای عقب اپیروس در کنار صندوق نا هم سطح پشت خودرو در بالا بردن ابهت اپیروس نقش به سزایی داشته اند البته شباهت بی اندازه ی نمای عقب خودرو با محصولات روور و لینکلن تاون کار هم کمی جای تامل دارد !</SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed" dir=rtl align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA>اما آزرا که به نظر با نام هیوندای و طراحی جذاب و جوان پسندش تمامی کمبود های فنی را پوشانده از طراحی قسمت عقب با الهام گیری از سری ۷ ب ام و بهره می برد . طرح چسبیده چراغ های عقب کمی شما را به یاد الانترا های دهه نود می اندازد ، چراغ ها از ترکیب رنگ مناسبی برخوردارند و خطوط جانبی بدنه که با فرمی رو به بالا وقتی به قسمت عقب میرسند حجیم تر شده عقب این خودرو را عضلانی تر جلوه میدهد .</SPAN><SPAN lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA>چراغ های ساده ولی زیبا در جلوی این خودرو به همراه جلو پنجره آلومینیومی و رینگ های اسپرت نیز با طراحی زیبا ظاهری برازنده به این خودرو بخشیده اند . اما آزرا تغییرات زیباگرایانه ای را در فیس لیفت 2009 خود شاهد بوده که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد : جلوپنجره ی جدید خودرو که به نظر هماهنگی بیش تری با نمای جلوی خودرو به وجود آورده است ، رینگ های 10 پره جدید و نوپردازی آبی طراحی داخلی خودرو که در مدل 2006 به رنگ سبز بود . تغییر در نمایشگر های صوتی خودرو هم در تغییر فضای داخلی خودرو بی اثر نبوده و به نظر هیوندای در عرضه فیس لیفت های جرئی همواره بهینه سازی و ایجاد جذابیت های بیش تر را در نظر دارد .</SPAN></DIV> <DIV align=justify><IMG style="BORDER-BOTTOM: gray 0px solid; BORDER-LEFT: gray 0px solid; FLOAT: none; CLEAR: both; BORDER-TOP: gray 0px solid; BORDER-RIGHT: gray 0px solid" src="http://cariran.persiangig.com/kia/side%20and%20rear.jpg" width=500 height=500><BR><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA>امنیت :</SPAN></STRONG></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed" dir=rtl align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA>اپیروس در تست های امنیت سخت گیر ترین موسسه امنیتی یعنی ، موسسه بیمه برای امنیت بزرگراه های آمریکا توانست بسیاری از رقیبانش را کنار بزند و در میان خودرو های لوکس تست شده بیش ترین امتیاز را در بین رقیبان کسب کند ، امنیتی معادل 5 ستاره ، این تست ها بسیار سخت گیرانه تر از </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt" dir=ltr>NTHSA</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA> آمریکا انجام می شوند به گونه ای که فرضا در یکی از محصولات شورلت موسسه </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt" dir=ltr>NTHSA</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA> چهار ستاره امنیت به خودرو مذکور داده بود ولی موسسه بیمه امنیت بزرگراه ها این خودرو را ضعیف و در حد 1 ستاره ارزیابی کرده بود . در این زمینه اپیروس علاوه بر فاکتور های امنیتی که در طراحی خودرو رعایت کرده ، 12 کیسه ی هوا ، سیستم های کمکی حرکتی همچون </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt" dir=ltr>ESP</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA> و </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt" dir=ltr>ABS</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA> و پشت سری هایی با قابلیت عکس العمل به ضربه را در این زمینه به حالت آماده باش دارد !</SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed" dir=rtl align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA>نوبت هیوندای آزرا است . 8 ایربگ شامل دو ایربگ برای سرنشینان جلو ، چهار عدد جانبی سرنشینان جلو و عقب ، دو عدد ایربگ پرده ای شیشه های کناری ، سیستم ترمز ضد قفل </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt" dir=ltr>ABS</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA> ، توزیع الکترونیکی قدرت ترمز در چرخها </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt" dir=ltr>EBD</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA> و همچنین ترمز کمکی </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt" dir=ltr>BAS</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA> بهمراه دیسکهای ترمز بزرگ و پشت سری های با قابلیت عکس العمل به ضربه همانند اپیروس . 5 ستاره امنیت موسسه </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt" dir=ltr>NTHSA</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA> آمریکا نیز حاصل تست های انجام شده روی آزرا هستند .</SPAN></DIV> <DIV align=justify><IMG style="BORDER-BOTTOM: gray 0px solid; BORDER-LEFT: gray 0px solid; FLOAT: none; CLEAR: both; BORDER-TOP: gray 0px solid; BORDER-RIGHT: gray 0px solid" src="http://cariran.persiangig.com/kia/interior.jpg" width=500 height=500><BR><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA>امکانات :</SPAN></STRONG></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed" dir=rtl align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA>اپیروس مجموعه ای از امکانات لوکس را برای شما به همراه خواهد آورد . سیستم صوتی حرفه ای با سی دی چنجر و ساب ووفر در کنار&nbsp; کامپیوتر سفری ، سیستم تهویه مطبوع صندلی های جلو و خنک کننده ، لامپ های زنون ، سوئیچ کارت ، گرم کننده صندلی های عقب ، تنظیم صندلی های جلو و راننده با 2 حافظه و محفظه خنک نگه دارنده همه از جمله امکانات رفاهی اپیروس محسوب می شوند که در تناسب با معنای یک خودروی لوکس در بازار ایران به نظر مناسب می آیند .</SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed" dir=rtl align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA>نماینده لوکس های هیوندای ، آزرا نیز همگام با اپیروس با وجود برخی مشترکات ، آپشن های لوکسی را به همراه دارد . به نظر می آید در آزرا نیز مانند اپیروس بحث سیستم صوتی یکی از جدی ترین آپشن ها به حساب می آید ، سیستم صوتی همراه با آمپلی فایر ، ساب ووفر و 8 بلندگو </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt" dir=ltr>infinity</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA> خدمت رسان این بخش خواهند بود . کامپیوتر سفری با تمامی امکانات ، سیستم روشن و خاموش شدن چراغ ها به صورت اتوماتیک ، سیستم ورود به کابین بدون کلید ، سانروف برقی ، لامپهای جلو زنون و حافظه جهت تنظیم اتوماتیک صندلی ، آینه بیرونی و فرمان نیز از جمله امکانات آزرا برای مدل حاضر در ایران می باشند .</SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed" dir=rtl align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA>در این زمینه نمی توان برتری خاصی به یکی از دو برادر داد اما لوکس بودن اپیروس در این زمینه کمی بیش تر نسبت به آزرا می چربد .</SPAN></DIV> <DIV align=justify><IMG style="BORDER-BOTTOM: gray 0px solid; BORDER-LEFT: gray 0px solid; FLOAT: none; CLEAR: both; BORDER-TOP: gray 0px solid; BORDER-RIGHT: gray 0px solid" src="http://cariran.persiangig.com/kia/Azera%20features.jpg" width=500 height=400><BR></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed" dir=rtl align=justify><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA>از نگاه نشریات :</SPAN></STRONG></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed" dir=rtl align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA>سایت ادماندز که در سال 2007 با دو عنوان آزرا را به عنوان پر طرفدارترین خودرو سال انتخاب کرده است در نگاهی اجمالی آزرا را یک سدان اسپورت نمی داند ، این یعنی آزرا از جرگه خودرو های لوکس خارج است ! سایت های "کار اند درایور" و کارز نیز در مقالات متعددی بر قیمت بسیار مناسب دو تیپ آزرا که باعث فروش اعجاب انگیز این خودرو شده تاکید می کنند و آن را قابل ستایش می خوانند . ادماندز در مقایسه آزرا و مرسدس اس کلاس فضای داخلی بیش تر آزرا را عاملی مناسب برای راحتی بیش تر این خودرو نسبت به مرسدس ارزیابی می کند . کارز دات کام هم نظریه ادماندز را به کلی کنار می زند و این گونه می نویسد : به یک لوکس فکر کنید ، نه هیوندای !</SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed" dir=rtl align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA>مجله "</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt" dir=ltr>ROAD AND TRACK</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA> " اپیروس را با شتاب صفر تا صد نزدیک به 9 ثانیه با وزن 1.5 تنی تحسین می کند و آن را یک لوکس 4 در با امکانات مناسب می خواند و قیمت کمتر آن را در مقابل تویوتا آوالون یکی از اصلی ترین عوامل برتری اپیروس نسبت به آوالون میداند .</SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed" dir=rtl align=justify>&nbsp;</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed" dir=rtl align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA>شتاب جانبی </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt" dir=ltr>0.72 g</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA> برای اپیروس در مقایسه با شتاب جانبی </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt" dir=ltr>0.78g</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA> در آزرا حداقل روی کاغذ ضعف کنترل و فرمان دهی مناسب اپیروس نسبت به آزرا را نشان می دهند و در حقیقت این موضوع از زبان دارندگان دو خودرو در عمل بسیار ضعیف تر است . آزرا از شتاب به مراتب بهتر در مقابل تفاوت 74 کیلوگرمی وزن برخوردار است و در عمل لذت رانندگی بیش تری را برای خریداران فراهم خواهد کرد .شتاب منفی دو خودرو ( 100 تا صفر ) به نظر با وجود سیستم های ترمز یکسان باید عملکرد یکسانی داشته باشند اما تفاوت وزن و آیرودینامیک دو خودرو ، تفاوت 4 متری و شتاب بهتری برای آزرا را نوید می دهند . اپیروس در مقابل تنوعی دل چسب از امکانات و رفاه را در کنار موتور قدرتمند در اختیار کلاسیک سواران می گذارد . این حرف که جوانان نسبت به اپیروس علاقه کمتری نشان می دهند با توجه به نوع تقاضا در بازار ایران کاملا منتفی است ، اپیروس طراحی قدرتمندی دارد و به نظر می رسد در فیس لیفت ها و نسل های بعدی بسیار قدرتمند تر نیز ظاهر شود . این خودرو که نخستین تجربه ی کیا در طراحی خودرو های لوکس محسوب می شود مطمئنا در آینده ایده های بیش تری را از کیا پذیرا خواهد بود . در مقابل آزرا که همواره به خاطر طراحی جذاب و قیمت مناسبش ستایش می شده در مدل 2009 به اوج خود رسیده .</SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed" dir=rtl align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA>گارانتی 5 ساله ی کیا اپیروس در ایران بدون توجه به کارکرد خودرو و تمدید بیمه بدنه توسط شرکت در طول گارانتی از جمله نکات مثبت برای برتری خدمات اپیروس است ، این در حالی که آزرا برای مدل 2006 از گارانتی 5 ساله با محدودیت کارکرد 100 هزار کیلومتر استفاده می کند . اما در حقیقت سیاست رقابت در زمینه گارانتی همواره در ایران بر روی انتخاب مردم تاثیر گذار نیست ! اختلاف 2 میلیون تومانی دو خودرو در بازار به نظر عادلانه می آید . البته این در حالی است که تفاوت قیمت های وارداتی این دو خودرو به 4 میلیون تومان می رسد اما افزایش قیمتی را که آزرا در بازار تجربه می کند این خودرو را نسبت به جایگاه واقعی اش کمی تکان می دهد .قیمت اصلی آزرا 49 میلیون و 800 هزار تومان و کیا اپیروس 53 میلیون و 700 هزار تومان است .</SPAN></DIV> <DIV dir=rtl align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt" dir=rtl lang=FA>نظرسنجی های اینترنتی ایران از برتری قاطع آزرا در مقابل اپیروس حکایت دارند ( 71 به 29 درصد ) &nbsp;اما در نظر سنجی های اروپایی به دلیل اضافه شدن تویوتا آوالون به رقابت ، کار برای خودرو ها کمی سخت تر می شود اما باز هم آزرا با وجود قیمت و مشخصات فنی مناسب نسبت به دو خودروی دیگر برتری دارد !</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt" lang=FA>&nbsp;</SPAN></DIV> <DIV align=justify><IMG style="BORDER-BOTTOM: gray 0px solid; BORDER-LEFT: gray 0px solid; FLOAT: none; CLEAR: both; BORDER-TOP: gray 0px solid; BORDER-RIGHT: gray 0px solid" src="http://cariran.persiangig.com/kia/Untitled-3.jpg" width=500 height=400></DIV> text/html 2012-09-05T07:03:00+01:00 nadia-25.mihanblog.com Ali Bazrkar مزدا3 http://nadia-25.mihanblog.com/post/315 <DIV id=edited_by_513><A href="http://www.up.98ia.com/" target=_blank><IMG border=0 alt="" src="http://www.up.98ia.com/images/urviq0lm41au7wee6ku3.gif" onload=NcodeImageResizer.createOn(this); originalHeight="150" originalWidth="150"></A><A href="http://www.up.98ia.com/" target=_blank><IMG border=0 alt="" src="http://www.up.98ia.com/images/9p82hw6klsoylbsmg726.gif" onload=NcodeImageResizer.createOn(this); originalHeight="150" originalWidth="150"></A><A href="http://www.up.98ia.com/" target=_blank><IMG border=0 alt="" src="http://www.up.98ia.com/images/rjzouadjhoa5arb7tsrd.gif" onload=NcodeImageResizer.createOn(this); originalHeight="150" originalWidth="150"></A></DIV><BR><FONT size=3><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">مزدا 3<BR></SPAN>نام انگلیسی MAZDA3 <BR>کارخانه سازنده / مونتاژ کننده بهمن موتور <BR>مشخصات کلی <BR>حجم موتور 1999 <BR>حداکثر قدرت 148@6500 <BR>جعبه دنده 4 دنده اتوماتیک <BR>حداکثر سرعت 200 <BR>شتاب 0 تا 100 9 <BR></FONT><FONT size=3><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">مشخصات فنی <BR></SPAN>تعداد سیلندر 4 <BR>تعداد سوپاپ 16 <BR>حداکثر گشتاور 187@4000 <BR>نسبت تراکم <BR>مقدار مصرف بنزین در خارج شهر 6.7 <BR>مقدار مصرف بنزین در داخل شهر 8.4 <BR>مشخصات خارجی <BR>طول 4490 <BR>عرض 1755 <BR>ارتفاع 1465 <BR>فاصله دو محور 2640 <BR>قطر تایر 15(16) <BR>عرض تایر/نسبت ارتفاع به عرض 195/65 <BR>امکانات <BR>سیستم ضد قفل ABS دارد <BR>فرمان هیدرولیک دارد <BR>کیسه هوا برای راننده و سرنشین جلو و جانبی <BR>قفل مرکزی دارد <BR>سایر مشخصات <BR>حجم مخزن 55 <BR>وزن در حالت معمول 1340 <BR>تعداد سرنشین 5 <BR><BR><BR>شخصات خودروی مگان با موتور 2000 سی سی<BR><BR>حجم موتور 2000 سی سی با 16 سوپاپ<BR>حداکثر قدرت hp/rpm 136/5500 <BR>حداکثر سرعت 195 km/h <BR>گیربکس اتومات 4 سرعته با قابلیت تعویض دستی دنده<BR>سیستم فرمان الکتریکی<BR>سیستم ترمز ABS+EBV+EBA <BR>ظرفیت صندوق عقب 52/. متر مکعب<BR>سایز تایرها R16 205/55 <BR>دارای چراغ مه *** و کارت کلید هوشمند رنو وسیستم قفل مرکزی<BR>سیستم صوتی رادیو+CD <BR>سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک <BR>آینه برقی همراه گرمکن <BR>6 کیسه ها 2 کیسه هوا جلو 2 کیسه هوا عقب 2 کیسه هوا جلو جانبی <BR>شتاب صفر تا صد کیلومتر در ساعت 1/11 ثانیه<BR>به همراه سنسور نور و باران<BR>میزان آلاینده خروجی در حد استاندارد EUROIII <BR><BR>مشخصات فنی و تجهیزات خودروی مگان با موتور 1600 سی سی<BR><BR>حجم موتور 1600 سی سی 16 سوپاپ<BR>حداکثر قدرت 6000/115 hp/rpm <BR>حداکثر سرعت 193 km/h <BR>گیربکس 5 سرعته معمولی <BR>سیستم فرمان الکتریکی <BR>سیستم ترمز ABS+EBV+EBA <BR>ظرفیت صندوق عقب 52/. متر مکعب <BR>سایز تایرها 65/195 R 15 <BR>دارای کارت کلید هوشمند رنو و قفل مرکزی <BR>سیستم صوتی رادیو+کاست<BR>سیستم تهویه مطبوع 4 سرعته دستی <BR>دارای 2 کیسه هوای جلو <BR>شتاب صفر تا صد کیلومتر در ساعت 1/11 ثانیه<BR>میزان آلاینده های خروجی در حد استاندارد EURO III</FONT> <DIV style="TEXT-ALIGN: left; VERTICAL-ALIGN: bottom" id=post_meta_513> <DIV id=edited_by_513><A href="http://www.up.98ia.com/" target=_blank></A></DIV></DIV> text/html 2012-09-05T06:58:24+01:00 nadia-25.mihanblog.com Ali Bazrkar خودروی رنو مگان ساخت شرکت پارس خودرو http://nadia-25.mihanblog.com/post/314 <P><IMG style="PADDING-BOTTOM: 8px; WIDTH: 519px; PADDING-RIGHT: 8px; HEIGHT: 346px; PADDING-TOP: 8px" id=il_fi src="http://www.ertebat.in/up/uploads/12997606661.jpg" width=400 height=290></P> <P><FONT size=3>امروزه مگان و مزدا ۳ هر دو با طراحی اتاق جدید و سایر ادوات نسبت به مدل موجود در ایران عرضه می شوند . اما در هر دو مدل موجود در ایران و مدل روز می توان مگان را با چهره ای پر توان که حاکی از کیفیت بالای تولید است دید .<BR><BR>طراحی داخلی :<BR><BR>داخل نسبتا ً کلاسیک در مگان و اسپرتی در مزدا ۳ رقابت را به سلیقه شما می سپارد .<BR><BR>ایمنی :<BR>مگان شما را در هر کجای خودرو که نشسته باشید محافظت می کند. قبل از هر چیز، تغییر شکل و جمع شدن چارچوب بدنه در زمان تصادم، کاملا برنامه ریزی شده است، قسمت اعظم فشار ناشی از تصادم در بدنه جذب شده وبدین ترتیب از آسیب به سرنشینان جلوگیری خواهد شد. سیستم محافظت رنو SRP ، به دنبال آن از همه سرنشینان محفاظت می کند. این سیستم به کیسه های هوای قابل تنظیم در جلوی خودرو و سیستم Dual Pretentioner در کمربندهای ایمنی جلو مجهز می باشد. مگان همچنین به کیسه های هوای جلو و جانبی، کیسه های هوای جلو و پرده ای و تنظیم کننده فشار در هر پنج صندلی مجهز است که حفاظت بی مانند را برای تمامی سرنشینان به ارمغان می آورند. مگان در مجموع به 6 کیسه هوا مجهز می باشد! <BR>و بطور خلاصه مگان با 5 ستاره ایمنی در سطحی بالاتر از مزدا با 3.5 ستاره ایمنی می باشد .<BR><BR>ارگونومی :<BR><BR>ارگونومی مگان و مزدا ۳ رقابتی جدی با هم دارد و از ۱۰ امتیاز مزدا سه امتیاز ۹ و مگان ۸ را به خود اختصاص می دهد .<BR><BR>موتور : <BR><BR>موتور در مزدا سه با ۱۲ اسب نیروی بیشتر و استفاده از نو ین ترین متد های روز در طراحی موتور و خصوصا ً سوپاپ ها بر موتور مگان که خود موتوری بسیار مدرن است برتری دارد .<BR><BR><BR>گیربکس :<BR><BR>گیربکس مزدا ۳ با ۴ سرعت با حداقل دی لی برخور دارست و گیربکس اتومات مگان از نوع تیپ ترویک که از پیشرفته ترین نوع دنده های اتوماتیک است استفاده شده و در این نوع هر دو برابرند .<BR><BR>فرمان :<BR><BR>EHPS : رنو مگان برای ایجاد پایداری و فرمان پذیری بهتر در سرعت های بالا از مکانیسم فرمان الکترو هیدرولیک استفاده کرده که بجای پمپ هیدرولیک که دائما ً در تمام شرایط فعال بوده و نیروئی از موتور را هدر می دهد و همچنین باعث ایجاد استهلاک بیشتر در قطعات مربوط می شود از الکترو موتور استفاده کرده بدین صورت که در سرعت های کم و تنها در زمان نیاز که همان زمان گردش فرمان است الکترو موتور متصل به مجوعه فرمان که با نیروی آلترناتور کار می کند فعال شده و در غیر نیاز فعالیتی ندارد ، این مکانیسم در سرعت های بالای ۱۲۰ کیلومتر کاملاً غیر فعال می شود ، وجود حس گر ها وضعیت حرکتی خودرو را از حیث سرعت یا گشتاوری که از گردش فرمان بدست راننده ایجاد می شود به ECU مربوطه انتقال داده و فرمان مناسب شرایط از ECU منجربه فعال شدن الکترو هیدرولیک در شرایط مختلف می شود . این سختی در فرمان در سرعت های بالا باعث انتقال صحیح اطلاعات مسیر حرکت از فرمان به راننده و پاسخ با حساسیت بالا از راننده به مجموعه فرمان است که در این میان هیچ نیروی محار نشده ای در مجموعه فرمان وجود ندارد ، در مدل های کامل تر این نوع فرمان ها ، مکانیسم محدود کننده میزان دور فرمان نیز موجودست که مگان فاقد آنست . این مکانیسم برتری محض فرمان در مگان بر مزدا ۳ می باشد .<BR><BR>ترمز :<BR><BR>با توجه به ترمز نسبتا ً قدرتمند مزدا ۳ ، مگان با داشتن ترمز اضطراری EBA و بهره وری از متد های رنوی فرانسه و طراحی برمبوی ایتالیا که از ابر ترمز های دنیا هستند مگان ترمزی کاملا ً برتر از مزدا ۳ دارد .<BR><BR>سیستم های پایداری : <BR><BR>هر دو خودرو فاقد سیستم های پایداری می باشند .<BR><BR></FONT></P> <P>&nbsp;</P> text/html 2012-08-06T05:30:03+01:00 nadia-25.mihanblog.com Ali Bazrkar کاهش قیمت خودروی مگان و ماکسیما http://nadia-25.mihanblog.com/post/313 <DIV id=second_page_news_title><FONT color=#ff6666><STRONG><FONT size=3>کاهش قیمت مگان و ماکسیما در بازار</FONT></STRONG>&nbsp; </FONT></DIV> <DIV><FONT color=#ff6666></FONT>&nbsp;</DIV> <DIV><FONT color=#ff6666></FONT>&nbsp;</DIV> <DIV id=second_page_title_alias style="FONT-SIZE: 10px"><STRONG></STRONG></DIV> <DIV id=second_page_title_alias style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 12px"><FONT size=3>بعد ازاینکه برخی خودرو ها در چند ماهه گذشته به دلایلی با افزایش قیمت روبرو شدند تماس های خبرنگار ما از کاهش قیمت برخی خودرو ها در بازار حکایت می کند. </FONT></DIV> <DIV style="CLEAR: both"><FONT size=3></FONT></DIV><SPAN class=SpanDescription style="PADDING-LEFT: 15px"> <P dir=rtl><FONT size=3>به گزارش «عصرخودرو» هم اکنون خودرو مگان که قیمت آن در بازار به رقمی حدود<FONT color=#ff0000> 44 میلیون تومان </FONT>رسیده بود بعد از افزایش قیمتی که از سوی پارس خودرو اعمال شد، سیر نزولی به خود گرفته است و روز گذشته<FONT color=#ff0000> 39 میلیون </FONT>تومان در بازار معامله شد.</FONT></P> <P dir=rtl><FONT size=3>همچنین خودرو ماکسیما نیز هم اکنون<FONT color=#ff0000> 59 میلیون تومان </FONT>در بازار خرید و فروش می شود، این درحالی است که این خودرو نیز تا چند روز پیش بیش از <FONT color=#ff0000>60 میلیون تومان </FONT>در بازار قیمت داشت.</FONT></SPAN></P> text/html 2012-08-06T05:25:06+01:00 nadia-25.mihanblog.com Ali Bazrkar ماکسیما 2010 http://nadia-25.mihanblog.com/post/312 <DIV class=title><A href="http://abbascar.blogfa.com/post-8.aspx">ماکسیما 2010</A></DIV> <DIV class=body> <P align=justify><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" color=#0000ff size=5>مشخصات فنی:</FONT></P> <P align=justify><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" color=#000000 size=4>آرایش و تعداد سیلندر:&nbsp;V6&nbsp; </FONT></P> <P align=justify><FONT face=Arial color=#000000 size=4>حجم موتور(سی سی): ۳۴۹۸ </FONT></P> <P align=justify><FONT face=Arial color=#000000 size=4>تعداد سوپاپ در هر سیلندر: ۴</FONT></P> <P align=justify><FONT face=Arial color=#000000 size=4>حداکثر قدرت (اسب بخار- دورموتور): ۲۹۰در۶۴۰۰</FONT></P> <P align=justify><FONT face=Arial color=#000000 size=4>وزن خالص (کیلوگرم): ۱۶۴۰</FONT></P> <P align=justify><FONT face=Arial color=#000000 size=4>شتاب صفر تا&nbsp;۱۰۰ (ثانیه): ۱/۶</FONT></P> <P align=justify><FONT face=Arial color=#000000 size=4>صفر تا ۴۰۰ متر(ثانیه): ۸/۱۴</FONT></P> <P align=justify><FONT face=Arial color=#000000 size=4>بیشینه ی سرعت (کیلومتربرساعت): ۲۴۰</FONT></P> <P align=justify><FONT face=Arial size=4>نوع جعبه دنده: CVT Xtronic (با قابلیت تعویض دستی)</FONT></P> <P align=justify><FONT face=Arial size=4>حجم مخزن سوخت (لیتر): ۷۶</FONT></P> <P align=justify><FONT face=Arial size=4>مصرف سوخت&nbsp;در&nbsp;۱۰۰ کیلومتر(لیتر): ۳/۱۲</FONT></P> <P align=justify><FONT face=Arial size=4>اندازه رینگ: P245/40W R19</FONT></P> <P align=justify><FONT face=Arial size=4>طول/عرض/ارتفاع (میلی متر): ۴۸۴۵/۱۸۶۰/۱۴۶۵</FONT></P> <P align=justify><FONT face=Arial size=4>فاصله محورها (میلی متر): ۲۷۷۵</FONT></P> <P align=justify><IMG src="http://static.howstuffworks.com/gif/vehicle-pictures/2010/nissan/maxima/09809111990005-480.jpg"></P> <P align=justify>&nbsp;</P> <P align=justify><IMG style="WIDTH: 529px; HEIGHT: 441px; MS-INTERPOLATION-MODE: nearest-neighbor" height=600 src="http://forums.jraaa7.com/imgcache/13877.imgcache.jpg" width=800></P> <P><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" color=#000000 size=4></FONT>&nbsp;</P></DIV> text/html 2012-06-30T05:47:39+01:00 nadia-25.mihanblog.com Ali Bazrkar مورانو 2010 http://nadia-25.mihanblog.com/post/310 <DIV style="WIDTH: 100%; FONT-FAMILY: Tahoma; HEIGHT: 12px; FONT-SIZE: 4pt"></DIV><!-- end header --> <DIV class=content> <DIV class=post><A name=30></A> <DIV class=title><A href="http://abbascar.blogfa.com/post-30.aspx">مورانو 2010 </A></DIV> <DIV class=body> <P dir=rtl align=center><FONT face="arial, helvetica, sans-serif"><FONT size=3><B><FONT color=#ff0000>مشخصات فنی و امکانات مورانو&nbsp;</FONT></B> </FONT></FONT> <P dir=rtl align=justify><FONT size=3 face="arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;دیسک چهار چرخ - MCVT CVT در حالت دستی - 235/65 R 18 و چرخهای آلیاژی کروم اندود - شیشه های برقی مجهز به سیستم لمسی بالا و پایین، شیشه های جلوAnti Pinch - کلید هوشمند، کلید استارت - کامپیوتر سفری برای راننده - تایرهای تابستانی: اینچ 18، 235,65 R - بادشکن در عقب - شیشه های مجهز به ماوراء بنفش رنگی - گرمکن شیشه عقب مجهز به زمان سنج - چراغ های زنون در جلو - برف پاکن سنسور باران - A/C خودکار - مانیتور 7 اینچ رنگی - کیسه های هوا برای راننده و سرنشین - کیسه هوای پرده ای - سیستم دزد گیر - TCS , VDC , BA , EBD , ABS - فرمان چرمی - فرمان تلسکوپی مجهز به حافظه - کروز کنترل و فرمان صوتی - سانروف برقی - 2 سپر ضربه گیر در جلو و عقب - آینه های تاشوی برقی با حافظه - آینه های برقی مجهز به سیستم مخصوص دید روز و شب - تجهیزات چرمی - صندلی برقی راننده مجهز به تکیه گاه و حافظه - صندلی برقی سرنشین - صندلی فیلیپ آپ برقی در عقب - پوشش Tonneau - مانیتور مخصوص برای دید عقب - سنسور پارک در عقب و جلو - ریل سقفی نقره ای رنگ - قفل برقی مخصوص درب عقب - 2 DIN / BOSE / AM / FM / 6 CD / RCA / MP3 / DIVER / 11 SP / BT / NAVI - سیستم نویگیشن DVD و کنترل سوئیچ فرمان - بلوتوث W/O مجهز به تشخیص صدا</FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT color=#ff0000 size=4><FONT face="arial, helvetica, sans-serif"><STRONG>قیمت مورانو:</STRONG>896,600,000 ریال</FONT></FONT></P> <P dir=rtl align=justify><B><FONT size=3 face="arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;<IMG src="http://www.syriasteps.com/archive/image/view-87.jpg" width=482 height=299></FONT></B></P> <P dir=rtl align=justify><IMG style="WIDTH: 511px; HEIGHT: 288px" src="http://www.up.patoghu.com/images/p2ti2tivst0z9hvv9yl.jpg" width=523 height=350></P> <P dir=rtl align=justify>&nbsp;</P> <P dir=rtl align=justify><IMG src="http://www.piico.ir/portal/DesktopModules/Contents/assets/MU-500-05.jpg"></P> <P dir=rtl align=justify><IMG src="http://www.piico.ir/portal/DeskTopModules/Gallery/showimage.aspx?fileName=784.jpg&amp;t=y&amp;w=500&amp;h=500&amp;ViewNO=159&amp;GalleryID=784"></P> <P dir=rtl align=justify><IMG src="http://www.piico.ir/portal/DeskTopModules/Gallery/showimage.aspx?fileName=787.jpg&amp;t=y&amp;w=500&amp;h=500&amp;ViewNO=343&amp;GalleryID=787"></P> <P dir=rtl align=justify><IMG src="http://www.piico.ir/portal/DeskTopModules/Gallery/showimage.aspx?fileName=789.jpg&amp;t=y&amp;w=500&amp;h=500&amp;ViewNO=349&amp;GalleryID=789"></P></DIV></DIV></DIV> text/html 2012-06-30T05:27:35+01:00 nadia-25.mihanblog.com Ali Bazrkar اپتیما۲۰۱۱ http://nadia-25.mihanblog.com/post/309 <DIV class=title><A href="http://abbascar.blogfa.com/post-34.aspx">کیا</A></DIV> <DIV class=body> <TABLE dir=rtl border=1 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=560 align=center> <TBODY> <TR> <TD width=140> <DIV dir=rtl align=center><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">مشخصات موتور و دنده</FONT></DIV></TD> <TD vAlign=top width=420 colSpan=6> <DIV dir=rtl> <DIV dir=rtl><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">4سیلندر، 2000 سی سی، 164 اسب بخار، 6 دنده اتوماتیک</FONT></DIV></DIV></TD></TR> <TR> <TD width=140> <DIV dir=rtl align=center><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">امکانات</FONT></DIV></TD> <TD vAlign=top width=420 colSpan=6> <DIV dir=rtl align=justify><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">رینگ 16 اینچی – فرمان هیدرولیک – اهرم تعویض دنده پشت فرمان – ایربگ راننده – کول باکس – زیر سیگاری و فندک – کامپیوتر سفری – چراغ نقشه خوان – محفظه نگهداری عینک – سیستم فعال رانندگی اقتصادی – سی دی پلیر و پورت یو اس بی- ترمز های دیسکی جلو و عقب – دستگیره های همرنگ بدنه – شیشه و آینه برقی – قفل مرکزی – تهویه دستی – لوله اگزوز کروم – جلوپنجره کروم - گرمکن شیشه عقب – چراغ ترمز سوم – زیر آرنجی و کنسول جلو – دستگیره های داخلی مشکی – راهنما روی آینه های جانبی – تعلیق بالا – مه شکن جلو – آینه های تاشو برقی – بال عقب</FONT></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE> <P>&nbsp;</P> <P><FONT color=#ff0000 face="arial, helvetica, sans-serif"><STRONG><FONT size=5>قیمت:<FONT face="arial, helvetica, sans-serif">۲۵۴.۰۰۰.۰۰۰ریال</FONT></FONT></STRONG></FONT></P> <P><STRONG><FONT color=#ff0000 size=4 face=Arial></FONT></STRONG>&nbsp;</P> <P><IMG style="WIDTH: 523px; HEIGHT: 296px" border=0 alt="" src="http://www.piico.ir/portal/DesktopModules/Contents/assets/OT2-700-2.jpg" width=700 height=401></P> <P><IMG style="WIDTH: 518px; HEIGHT: 339px" border=0 alt="" src="http://www.piico.ir/portal/DesktopModules/Contents/assets/OT2-700-3.jpg" width=700 height=391></P> <P>&nbsp;</P> <P><IMG style="WIDTH: 507px; HEIGHT: 254px" border=0 alt="" src="http://www.piico.ir/portal/DesktopModules/Contents/assets/OT2-700-4.jpg" width=700 height=479></P> <P>&nbsp;</P> <P><IMG style="WIDTH: 508px; HEIGHT: 315px" border=0 alt="" src="http://www.piico.ir/portal/DesktopModules/Contents/assets/OT2-700-5.jpg" width=700 height=458></P></DIV> text/html 2012-05-21T13:21:42+01:00 nadia-25.mihanblog.com Ali Bazrkar 15 هزار دستگاه خودرو رانا روانه بازار خواهد شد http://nadia-25.mihanblog.com/post/304 <H2 class=hl><A href="http://shirdarehyadak.blogfa.com/post-87.aspx">خــودروی رانـا محـصـول جـدیـد ایــران خـــودرو</A></H2> <DIV class=cnt> <DIV>&nbsp;</DIV> <DIV>باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: <H4> <P><FONT size=2>قائم مقام مدیر عامل ایران خودرو در كیفیت و توسعه محصول گفت: تولید انبوه رانا دومین خودروی با نشان ایرانی خرداد ماه سال جاری آغاز می شود.</FONT></P> <P><FONT size=2>جواد سلیمانی افزود: قالب های خطوط تولید رانا، توسط شركت قالب های صنعتی ایران خودرو ساخته شده و آزمون های مربوطه را با موفقیت پشت سرگذاشته است.</FONT></P> <P><FONT size=2>وی گفت: آزمون های صحه گذاری رانا انجام و تمام استانداردها هم در فاز طراحی و هم در استانداردهای قانونی و اجرایی تامین شده است.</FONT></P> <P><FONT size=2>سلیمانی افزود: نتایج آزمون های دوام نیز كه پیش از تولید انبوه انجام می شود، برای تایید نهایی طرح، در دسترس است.</FONT></P> <P><FONT size=2>وی از عرضه مدل فیس لیفت رانا خبر داد كه بلافاصله بعد از تولید انبوه آن خواهد بود و گفت: موتور ای.اف.7 نیز بر روی این خودرو نصب و بخش عمده فرایند انطباق آن انجام شده و تا پایان امسال رانا با این موتور به صورت دوگانه سوز عرضه می شود.</FONT></P> <P><FONT size=2>سلیمانی با اشاره به این كه، تولید رانا با موتور تی یو 5 در دست اجرا است، اظهار داشت: قرار است در سال جاری 50 هزار دستگاه رانا تولید شود كه این میزان تا سقف 200 هزار دستگاه در سال قابل افزایش است.</FONT></P> <P><FONT size=2>وی مهمترین بازار های صادراتی رانا را بازارهای هدف منطقه خاورمیانه، روسیه، تركیه، آفریقا و آمریكای جنوبی عنوان كرد.</FONT></P></H4></DIV> <DIV>&nbsp;</DIV> <DIV><IMG style="MARGIN: 5px" border=0 src="http://www.tabnak.ir/files/fa/news/1388/1/29/27489_498.jpg"></DIV> <DIV><IMG style="MARGIN: 6px" border=0 src="http://www.tabnak.ir/files/fa/news/1388/1/29/27490_430.jpg"></DIV> <DIV><IMG style="MARGIN: 7px" border=0 src="http://www.tabnak.ir/files/fa/news/1388/1/29/27491_110.jpg"></DIV> <DIV><IMG style="MARGIN: 6px" border=0 src="http://www.tabnak.ir/files/fa/news/1388/1/29/27492_209.jpg"></DIV> <DIV><IMG style="MARGIN: 6px" border=0 src="http://www.tabnak.ir/files/fa/news/1388/1/29/27493_515.jpg"></DIV> <DIV><IMG style="MARGIN: 6px" border=0 src="http://www.tabnak.ir/files/fa/news/1388/1/29/27494_492.jpg"></DIV> <DIV><IMG style="MARGIN: 8px" border=0 src="http://www.tabnak.ir/files/fa/news/1388/1/29/27495_856.jpg"><BR></DIV></DIV> text/html 2012-05-21T13:05:10+01:00 nadia-25.mihanblog.com Ali Bazrkar بیمه ها زیر بار پرداخت خسارت بدون کروکی نمیروند http://nadia-25.mihanblog.com/post/303 <P><FONT color=#cc0000 size=2><STRONG>بر خلاف توافقات انجام شده برخی شرکتها ی بیمه گذار بدون کروکی پلیس خسارت نمی پردازند.</STRONG></FONT></P> <P><STRONG><FONT color=#cc0000 size=2>1-اختلاف بر سر خسارتهای 2 میلیون و 250هزار تومانی:</FONT></STRONG></P> <P><STRONG><FONT color=#cc0000 size=2>بر اساس توافق انجام شده&nbsp; با بیمه مرکزی&nbsp; از لبتدای اسفند سال گذشته در تصادفات&nbsp; خسارتی&nbsp; تا سقف 2 میلیون و 250 هزار تومانی و در صورت توافق طرفین دیگر نیازی به کروکی توسط پلیس و حضور هر دو طرفین تصادف در شرکت بیمه نیست و شرکتهای بیمه مکلف هستند با حضور طرف غیر مقصر&nbsp; و دریافت مدارک لازم&nbsp; نسبت به پرداخت خسارت اقدام نمایند.</FONT></STRONG></P> <P><STRONG><FONT color=#cc0000 size=2>اما گزارشهای شهروندانی که برای دریافت خسارت به&nbsp; شعب برخی شرکتهای بیمه بیانگر این واقعیت است که متاسفانه برخی به تعهد خود عمل نمیکنند.</FONT></STRONG></P> <P>&nbsp;</P> text/html 2012-03-21T05:58:44+01:00 nadia-25.mihanblog.com Ali Bazrkar سالار تریلی ها -Volvo FH 12. http://nadia-25.mihanblog.com/post/295 <P><IMG style="WIDTH: 526px; HEIGHT: 403px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://knl.site88.net/photos/5d90fc6d3075.jpg" width=811 height=608></P> text/html 2012-03-11T06:02:11+01:00 nadia-25.mihanblog.com Ali Bazrkar مشخصات خودروهای پژو Peugeot http://nadia-25.mihanblog.com/post/293 <font color="black" style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 12px; text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250); "><b style="-webkit-box-shadow: none !important; "><img src="http://forum.patoghu.com/images/poti/2009/07/4197.jpg">&nbsp;<br class="Apple-interchange-newline">پژو</b>&nbsp;یک نام مطرح در صنعت اتومبیل سازی فرانسه، قسمتی از پژو سیتروئن است. دومین شرکت بزرگ اتومبیل سازی در اروپا بعد از فولکس واگن است. تاریخچه پژو به ساخت دوچرخه در اواخر قرن ۱۹ میلادی در پاریس برمی‌گردد.</font><br style="-webkit-box-shadow: none !important; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250); "><font color="black" style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 12px; text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250); ">پژو در ایران با ایران خودرو همکاری دارد</font><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250); ">.</span> <div><div style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(250, 250, 250); text-align: right; ">مدل Peugeot 407</div><br style="-webkit-box-shadow: none !important; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(250, 250, 250); "><div style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(250, 250, 250); text-align: right; "><b style="-webkit-box-shadow: none !important; ">کلاس خودرو</b>&nbsp;سدان خانوادگی بزرگ نیمه لوکس (C-segment)</div><br style="-webkit-box-shadow: none !important; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(250, 250, 250); "><div style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(250, 250, 250); text-align: right; "><b style="-webkit-box-shadow: none !important; ">گیربکس</b>&nbsp;4 دنده اتوماتیک</div><br style="-webkit-box-shadow: none !important; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(250, 250, 250); "><div style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(250, 250, 250); text-align: right; "><b style="-webkit-box-shadow: none !important; ">تعداد و آرایش سیلندر/سوپاپ:</b>&nbsp;16/4 سیلندر خطی</div><br style="-webkit-box-shadow: none !important; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(250, 250, 250); "><div style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(250, 250, 250); text-align: right; "><b style="-webkit-box-shadow: none !important; ">حجم موتور :</b>1998سی سی</div><br style="-webkit-box-shadow: none !important; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(250, 250, 250); "><div style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(250, 250, 250); text-align: right; "><b style="-webkit-box-shadow: none !important; ">قدرت :&nbsp;</b>141اسب بخار</div><br style="-webkit-box-shadow: none !important; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(250, 250, 250); "><div style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(250, 250, 250); text-align: right; "><b style="-webkit-box-shadow: none !important; ">گشتاور</b>&nbsp;: 200 نیوتن متر/دور در دقیقه</div><br style="-webkit-box-shadow: none !important; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(250, 250, 250); "><div style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(250, 250, 250); text-align: right; "><b style="-webkit-box-shadow: none !important; ">توان وزنی مخصوص :</b>95 اسب بخار بر تن<br style="-webkit-box-shadow: none !important; "><b style="-webkit-box-shadow: none !important; ">توان خروجی مخصوص :</b>&nbsp;70 اسب بخار بر لیتر</div><br style="-webkit-box-shadow: none !important; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(250, 250, 250); "><div style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(250, 250, 250); text-align: right; "><b style="-webkit-box-shadow: none !important; ">حداکثر سرعت</b>: 213 کیلومتر در ساع</div><br style="-webkit-box-shadow: none !important; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(250, 250, 250); "><div style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(250, 250, 250); text-align: right; "><b style="-webkit-box-shadow: none !important; ">شتاب صفر تا صد</b>&nbsp;ک9.8 ثانیه</div><br style="-webkit-box-shadow: none !important; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(250, 250, 250); "><div style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(250, 250, 250); text-align: right; "><b style="-webkit-box-shadow: none !important; ">طول/عرض/ارتفاع :</b>&nbsp;1445/1811/4676 ( میلی متر )</div><br style="-webkit-box-shadow: none !important; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(250, 250, 250); "><div style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(250, 250, 250); text-align: right; "><b style="-webkit-box-shadow: none !important; ">وزن خالص :</b>&nbsp;1480 کیلوگرم</div><br style="-webkit-box-shadow: none !important; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(250, 250, 250); "><div style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(250, 250, 250); text-align: right; "><b style="-webkit-box-shadow: none !important; ">مصرف شهری</b>: 12.5 لیتر در صد کیلومتر<br style="-webkit-box-shadow: none !important; "><b style="-webkit-box-shadow: none !important; ">مصرف جاده ای</b>&nbsp;: 6.3لیتر در صد کیلومتر</div><br style="-webkit-box-shadow: none !important; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(250, 250, 250); "><div style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(250, 250, 250); text-align: right; "><b style="-webkit-box-shadow: none !important; ">حجم مخزن سوخت:</b>&nbsp;70 لیتر</div><br style="-webkit-box-shadow: none !important; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(250, 250, 250); "><div style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(250, 250, 250); text-align: right; "><b style="-webkit-box-shadow: none !important; ">امکانات</b><br style="-webkit-box-shadow: none !important; ">ABS - EBD - ESP - هشت ایربگ - کروز کنترل - تهویه هوا اتوماتیک با کانال عقب - مه شکن عقب و جلو - آینه بغل برقی و جمع شو هوشمند - شیشه های برقی جلو و عقب - کنسول مرکزی جلو - تنظیم ارتفاع صندلی راننده - قفل کودک اتوماتیک - فرمان بشکن و تلسکوپی - رادیو دیجیتال به همراه MP3 و CD با کنترل پشت فرمان - چرخ 16 اینچ- پرده شیشه عقب.</div></div><div style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(250, 250, 250); text-align: right; "><br></div><div style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(250, 250, 250); text-align: right; "><b style="-webkit-box-shadow: none !important; text-align: -webkit-auto; ">پژو - 107 - 2006 (Peugeot 107 2006)&nbsp;</b><br style="-webkit-box-shadow: none !important; text-align: -webkit-auto; "><br style="-webkit-box-shadow: none !important; text-align: -webkit-auto; "><div style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; "><img src="http://forum.patoghu.com/images/poti/2009/08/739.gif" border="0" alt="" style="-webkit-box-shadow: none !important; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; max-width: 800px; "></div><span style="text-align: -webkit-auto; ">مدل 107 كمپانی پژو (Peugeot 107) كوچكترین و جمع و جورترین خودروی تولیدی این كمپانی فرانسوی می باشد كه خودرویی است بدون صندوق (Hatch back) و در دو نوع 3 در و 5 در تولید می گردد طراحان بیشتر مصارف داخل شهری این خودرو را مد نظر قرارداده اند ، بطوریكه یك موتور 1 لیتری 3 سیلندر به قدرت 68 اسب بخار را روی این مدل قرار دادند . انتقال نیرو نیز به چرخ های جلو می باشد.&nbsp;</span><br style="-webkit-box-shadow: none !important; text-align: -webkit-auto; "><br style="-webkit-box-shadow: none !important; text-align: -webkit-auto; "><div style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; ">سال ساخت : 2006<br style="-webkit-box-shadow: none !important; ">کارخانه سازنده: پژو<br style="-webkit-box-shadow: none !important; ">سبك : كوچك<br style="-webkit-box-shadow: none !important; ">شکل ظاهری : بدون صندوق</div><br style="-webkit-box-shadow: none !important; text-align: -webkit-auto; "><span style="text-align: -webkit-auto; ">نوع موتور : 1 لیتر 3 سیلندر خطی</span><br style="-webkit-box-shadow: none !important; text-align: -webkit-auto; "><span style="text-align: -webkit-auto; ">حداكثرقدرت : 68 اسب بخار در 6000دور دردقیقه</span><br style="-webkit-box-shadow: none !important; text-align: -webkit-auto; "><div style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; ">حداكثر گشتاور : 70 نیوتن متر در3600 دور دردقیقه<br style="-webkit-box-shadow: none !important; ">سوپاپ : 4 عدد در هر سیلندر<br style="-webkit-box-shadow: none !important; ">گیربكس : 5 دنده اتوماتیك<br style="-webkit-box-shadow: none !important; ">ظرفیت مخزن سوخت: 35 لیتر<br style="-webkit-box-shadow: none !important; ">میزان مصرف سوخت در شهر :5.5 لیتر برای هر 100 كیلومتر&nbsp;<br style="-webkit-box-shadow: none !important; ">میزان مصرف سوخت در بزرگراه : 4.1 لیتر برای هر 100 كیلومتر&nbsp;<br style="-webkit-box-shadow: none !important; ">نوع انتقال قدرت : دیفرانسیل جلو</div><br style="-webkit-box-shadow: none !important; text-align: -webkit-auto; "><span style="text-align: -webkit-auto; ">امکانات :</span><br style="-webkit-box-shadow: none !important; text-align: -webkit-auto; "><span style="text-align: -webkit-auto; ">سیستم ترمز ABS - شیشه برقی - گرم کن شیشه عقب - سیستم تهویه مطبوع - پخش رادیو و CD - کیسه هوای راننده و سرنشین جلو - کیسه هوای جانبی - قفل مرکزی</span><br style="-webkit-box-shadow: none !important; text-align: -webkit-auto; "><br style="-webkit-box-shadow: none !important; text-align: -webkit-auto; "><div style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; "><img src="http://forum.patoghu.com/images/poti/2009/08/7738.jpg" border="0" alt="" style="-webkit-box-shadow: none !important; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; max-width: 800px; "><img src="http://forum.patoghu.com/images/poti/2009/08/7739.jpg" border="0" alt="" style="-webkit-box-shadow: none !important; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; max-width: 800px; "><br style="-webkit-box-shadow: none !important; "><br style="-webkit-box-shadow: none !important; "><img src="http://forum.patoghu.com/images/poti/2009/08/7740.jpg" border="0" alt="" style="-webkit-box-shadow: none !important; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; max-width: 800px; "><img src="http://forum.patoghu.com/images/poti/2009/08/7741.jpg" border="0" alt="" style="-webkit-box-shadow: none !important; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; max-width: 800px; "></div></div> text/html 2012-03-07T15:13:17+01:00 nadia-25.mihanblog.com Ali Bazrkar ت مثل تصادف(سری هشتم) http://nadia-25.mihanblog.com/post/290 <IMG alt="" hspace=0 src="http://img4up.com/up2/59850617441995855567.jpg" align=baseline border=0> text/html 2012-03-06T07:00:39+01:00 nadia-25.mihanblog.com Ali Bazrkar سال 1391=سال نهنگ(وال) http://nadia-25.mihanblog.com/post/281 <P><IMG style="WIDTH: 522px; HEIGHT: 328px" height=535 src="http://img.tebyan.net/Big/1389/08/1051351807710217217222061124494167167732.jpg" width=713></P> <P><IMG style="WIDTH: 521px; HEIGHT: 419px" height=477 hspace=0 src="http://www.seaworld.org/fun-zone/downloadables/downloadables/kw-jump-trio-1280.jpg" width=540 align=baseline border=0></P> <P><IMG title=45675464564 style="WIDTH: 516px; HEIGHT: 288px" height=288 alt="" src="http://www.pezeshk.us/wp-content/uploads/45675464564.jpg" width=512></P> text/html 2012-03-06T06:30:47+01:00 nadia-25.mihanblog.com Ali Bazrkar ماشین های کلاسیک هزاره دوم (2012-Toyota-FT-86)خودروی اف تی 86، محصول کانسپت http://nadia-25.mihanblog.com/post/280 <P><IMG style="WIDTH: 523px; HEIGHT: 326px" height=150 alt="" hspace=0 src="http://img4up.com/up2/73179454715727355003.jpg" width=491 align=baseline border=0></P> <P><IMG style="WIDTH: 521px; HEIGHT: 293px" height=32 alt="" hspace=0 src="http://img4up.com/up2/74653822066117325725.jpg" width=521 align=baseline border=0><IMG style="WIDTH: 522px; HEIGHT: 306px" height=306 alt="" hspace=0 src="http://img4up.com/up2/50346440972060694743.jpg" width=521 align=baseline border=0></P> text/html 2012-03-06T00:33:23+01:00 nadia-25.mihanblog.com Ali Bazrkar ماشین های کلاسیک هزاره دوم (MX-52012-Toyota-Prius-V-Front) http://nadia-25.mihanblog.com/post/277 <P><IMG style="WIDTH: 523px; HEIGHT: 302px" height=305 alt="" hspace=0 src="http://img4up.com/up2/10300787867797781077.jpg" width=475 align=baseline border=0><IMG style="WIDTH: 522px; HEIGHT: 369px" height=92 alt="" hspace=0 src="http://img4up.com/up2/99625599804658613256.jpg" width=480 align=baseline border=0></P> text/html 2012-03-05T15:58:56+01:00 nadia-25.mihanblog.com Ali Bazrkar ماشین های کلاسیک هزاره دوم ( 2012-Toyota-Camry-release-date-side) http://nadia-25.mihanblog.com/post/278 <P><IMG style="WIDTH: 523px; HEIGHT: 357px" height=471 alt="" hspace=0 src="http://img4up.com/up2/65070117105822641446.jpg" width=726 align=baseline border=0></P> text/html 2012-03-05T05:33:16+01:00 nadia-25.mihanblog.com Ali Bazrkar ماشین های کلاسیک هزاره دوم (2012 Audi S6 ) http://nadia-25.mihanblog.com/post/275 <P><IMG style="WIDTH: 521px; HEIGHT: 276px" height=37 alt="" hspace=0 src="http://img4up.com/up2/06681720593587380673.jpg" width=517 align=baseline border=0></P> <P><IMG style="WIDTH: 522px; HEIGHT: 272px" height=50 alt="" hspace=0 src="http://img4up.com/up2/76009211647735725499.jpg" width=519 align=baseline border=0></P> text/html 2012-03-04T22:05:04+01:00 nadia-25.mihanblog.com Ali Bazrkar ماشین های کلاسیک هزاره دوم (Toyota Avalon) http://nadia-25.mihanblog.com/post/274 <IMG style="WIDTH: 519px; HEIGHT: 293px" height=95 alt="" hspace=0 src="http://img4up.com/up2/78240973263024706190.jpg" width=507 align=baseline border=0> text/html 2012-03-04T22:04:57+01:00 nadia-25.mihanblog.com Ali Bazrkar ماشین های کلاسیک هزاره دوم (اینسیگنیا تورر کراس فور محصول اپل و ایرمشر) http://nadia-25.mihanblog.com/post/273 <P><IMG style="WIDTH: 521px; HEIGHT: 276px" height=43 alt="" hspace=0 src="http://img4up.com/up2/00598464094020729880.jpg" width=521 align=baseline border=0></P> <P><IMG style="WIDTH: 522px; HEIGHT: 307px" height=30 alt="" hspace=0 src="http://img4up.com/up2/94945645148069655693.jpg" width=515 align=baseline border=0></P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> text/html 2012-03-04T10:20:25+01:00 nadia-25.mihanblog.com Ali Bazrkar ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ http://nadia-25.mihanblog.com/post/271 <P><IMG style="WIDTH: 525px; HEIGHT: 337px" height=48 alt="" hspace=0 src="http://img4up.com/up2/93982663037526755667.jpg" width=522 align=baseline border=0></P> text/html 2012-03-04T07:43:36+01:00 nadia-25.mihanblog.com Ali Bazrkar سلطان جاده - اسکانیا http://nadia-25.mihanblog.com/post/265 <P><IMG style="WIDTH: 524px; HEIGHT: 399px" height=52 alt="" hspace=0 src="http://img4up.com/up2/39748982520182582580.jpg" width=511 align=baseline border=0></P> text/html 2012-03-04T06:30:18+01:00 nadia-25.mihanblog.com Ali Bazrkar ماشین های کلاسیک هزاره دوم (2012-Toyota-Prius-C-Hybrid) http://nadia-25.mihanblog.com/post/270 <P><IMG style="WIDTH: 522px; HEIGHT: 241px" height=72 alt="" hspace=0 src="http://img4up.com/up2/70653080141509128174.jpg" width=508 align=baseline border=0></P> <P><IMG style="WIDTH: 523px; HEIGHT: 229px" height=361 alt="" hspace=0 src="http://img4up.com/up2/52805698016837866210.jpg" width=610 align=baseline border=0></P> <P><IMG style="WIDTH: 522px; HEIGHT: 288px" height=60 alt="" hspace=0 src="http://img4up.com/up2/58979352829123533756.jpg" width=339 align=baseline border=0></P>